Wydział Planowania Przestrzennego

Kierownik Wydziału
Małgorzata Zwierzyńska
tel.: (52) 3826-455

Planowanie Przestrzenne
Emilia Zielińska
Karolina Wyszyńska

(52) 3826 456    
(52) 3826 454
Opłaty Planistyczne i Adiacenckie
Joanna Chrapkowska-Smoter
(52) 3826 457

Burmistrz Koronowa na podstawie Zarządzenia Nr SG/0152-33/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. wprowadził „środę jako dzień bez petenta” na stanowiskach pracy wykonujących zadania:

 • z zakresu opłat planistycznych i adiacenckich,
 • z zakresu decyzji o warunkach zabudowy,
 • z zakresu decyzji o lokalizacji celu publicznego,
 • z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego,
 • z zakresu zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów,
 • z zakresu wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego (tel.: 52 3826-450) należy:
 1. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo,
 3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 5. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 6. prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków z terenu miasta i gminy w zakresie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

metryczka


Wytworzył: Michał Izbaner (2 września 2022)
Opublikował: Michał Izbaner (2 września 2022, 10:42:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (1 marca 2024, 09:18:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4899