Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji

Kierownik Wydziału
Brygida Berkowicz - Wyrzykowska
tel.: (52) 3826 472

Fundusze  Pomocowe i EuropejskieBrygida Berkowicz - Wyrzykowska(52) 3826 472
Promocja

Magdalena Tabasz

(52) 3826 404
Działalność gospodarcza
Żaneta Zenel
Daria Mikrut
(52) 3826 482
Sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi
Marta Maćkowska

(52) 3826 481
Informacja tutystyczna
Piotr Jasiek
721 060 283

Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji należy:

1)    realizacja zadań z zakresu działalności gospodarczej:
a) dokonywanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-czej (CEIDG),
b) udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Koronowa, którzy zostali wykreśleni z ewidencji do dnia 31.12.2011 r.,
c) potwierdzania okresu prowadzenia działalności rzemieślniczej i handlowej,
d) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
2)    prowadzenie spraw związanych ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo i Strategią Promocji oraz opracowywanie propozycji zmian i aktualizacji do Strategii,
3)    realizacja zadań z zakresu promocji, działania związane z organizacją i współorganizacją imprez i wydarzeń,
4)    współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, firmami, komitetami społecznymi, organizacjami turystycznymi, uczelniami, związkami miast i współpraca zagraniczna,
5)    realizacja zadań z zakresu sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym:
a)    koordynacja spraw związanych z organizacją sportu na terenie Gminy,
b)    przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
6)    prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,
7)    realizacja zadań z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych i europejskich.

metryczka


Wytworzył: Michał Szałkowski (18 września 2008)
Opublikował: Michał Szałkowski (18 września 2008, 10:48:22)

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (1 lutego 2024, 07:23:38)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21616