Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zadanie 1 – Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – przebudowa istniejących sieci oświetlenia drogowego – usunięcie kolizji Zadanie 2 – Remont i przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.13.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 29 marca 2023  09:00

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w kierunku do osiedla Lipinki

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.12.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 3 kwietnia 2023  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)