Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Zebrane zostaną dane dotyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia i wielkości gospodarstw, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, charakterystyki infrastruktury rolniczej (rodzaju budynków gospodarskich, sprzętu), pracy w gospodarstwie członków rodziny i pracowników najemnych.
Metodami zbierania danych w spisie będą samopis internetowy, a także odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym oraz bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Dane zebrane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będą objęte tajemnicą statystyczną. Oznacza to, iż będą one mogły być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych. Zabronione będzie udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów.

Więcej informacji na stronie: ttps://rolny.spis.gov.pl/

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (19 maja 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (19 maja 2020, 11:34:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (3 lipca 2020, 12:21:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9422