Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Anita Porożyńska
tel.: (52) 3826-462

Z-ca Kierownika USC
Aleksandra Tłuścik
tel.: (52) 3826-463Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy:

1)    rejestracja stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego oraz dokonywanie czynności materialno-technicznych w rejestrze stanu cywilnego w zakresie ustawy o aktach stanu cywilnego,
2)    prowadzenie postępowań w sprawach zmiany imienia i nazwiska w zakresie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
3)    rejestracja danych, usunięcie niezgodności, nadanie i zmiana numeru PESEL przy sporządzeniu aktu urodzenia w Powszechnym Elektronicznych Systemie Ewidencji Ludności zgodnie z ustawą o ewidencji ludności.

metryczka


Wytworzył: - (12 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (12 stycznia 2006, 20:43:07)

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (1 lutego 2022, 07:31:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 39012