2019

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2019

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 31.07.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.18.2019 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku z dni 29.05.2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie południowo - wschodniej części istniejącej skarpy zbiornika w celu wykonania: powierzchni rekreacyjnej dla mieszkańców [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 16.07.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.21.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

z dnia 14.06.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ulicy Zbożowej w Koronowie – realizacja inwestycji na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12.07.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.23.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

z dnia 09.07.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie słupa nn, linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 08.07.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.17.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

z dnia 20.05.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym – realizacja [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 05.07.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.19.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

z dnia 12.06.2019 r. (data wpływu) uzupełniony dnia 03.07.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 04.07.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.22.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 25.06.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV z szafą kablową i złączem kablowo – [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 04.07.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.16.2019 w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne

z dnia 17.05.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączem [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21.06.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.36.2018 o przedłużonym terminie załatwienia sprawy

w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-PP.6733.1.36.2018 z dnia 25.10.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej – realizacja [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19.06.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.21.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 14.06.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ulicy Zbożowej w Koronowie – realizacja inwestycji na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 18.06.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.20.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 13.06.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiębiorstwa polegającego na: budowie linii kablowej 0,4kV ze złączem kablowo - pomiarowym dla zasilania działki o nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17.06.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.14.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

z dnia 26.04.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączem [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 04.06.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.11.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

z dnia 25.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:stabilizacji osuwiska przy Elektrowni Wodnej Koronowo - realizacja inwestycji na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 31.05.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.36.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-PP.6733.1.36.2018 z dnia 25.10.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej - realizacja [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27.05.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.13.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

z dnia 01.04.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV – realizacja inwestycji na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24.05.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.17.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 20.05.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo – pomiarowym – [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 22.05.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.16.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 17.05.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV z szafą kablową i złączem kablowo – [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 15.05.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.10.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

do wniosku z dnia 21.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn90mm wraz z przyłączem [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.9.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

wniosek z dnia 12.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.15.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 26.04.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym – [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.14.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

z dnia 26.04.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączem kablowo – [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 25.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.7.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.6.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Samociążek – [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.12.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 26.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 23.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.5.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 08.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 08.04.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.10.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 08.04.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.11.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 25.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 08.04.2019 r. znak:IPP-PP.6733.1.13.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 01.04.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 03.04.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.3.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 29.01.2019 r. (data wpływu) uzupełnionego dnia 15.02.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 02.04.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.12.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 26.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21.03.2019 znak: IPP-PP.6733.1.4.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 08.02.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19.03.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.48.2018 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 19.03.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.47.2018 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 15.03.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.9.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 12.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 15.03.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.8.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 15.03.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.7.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 15.03.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.6.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 15.03.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.5.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.03.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 19.02.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.46.2018 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na podstawie postanowienia z dnia 19.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 15.02.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.1.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 28.01.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 15.02.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.4.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.02.2019 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 14.01.2019 r. znak: IPP-PP.6733.1.46.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 08.01.2019 znak: IPP-PP.6733.1.9.2017 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej

zawiadamia się o wydaniu  decyzji na wniosek z dnia 04.12.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-PP.6733.1.9.2017 z dnia 15.05.2017 r. dla [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 02.01.2019 r., znak: IPP-PP.6733.1.40.2018 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 08.10.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia [...]

metryczka