2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Decyzje o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego


OBWIESZCZENIA Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

IPR-PR-7331/ P1 /05 z dnia 25.01.2005 r. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mąkowarsku – III etap [...]
IPR-PR-7331/ P2 /05 z dnia 23.02.2005 r. - rozbudowa budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz rozbiórka budynku garażowego na terenie w/w Zespołu Szkół przy ul. Ogrodowej w Koronowie [...]

IPR-PR-7331/ P3 /05 z dnia 28.11.2005 r. - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Samociążku – umorzenie postępowania
IPR-PR-7331/ P4 /05 z dnia 01.08.2005 r. - połączenie wodociągów zasilanych z suw Krąpiewo i suw Wierzchucin Królewski [...]
IPR-PR-7331/ P5 /05 z dnia 08.06.2005 r. - rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej w Wierzchucinie Królewskim [...]
IPR-PR-7331/ P6 /05 z dnia 08.06.2005 r. - budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych w Wierzchucinie Królewskim [...]
IPR-PR-7331/ P7 /05 z dnia 09.08.2005 r. - budowa kanalizacji deszczowej Os. 1000-lecia i ul. Okrężnej w Koronowie [...]
IPR-PR-7331/ P8 /05 z dnia 06.01.2006 r. - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizacji telewizji kablowej, sieci energetycznej, oświetlenia i budowie pieszojezdni w Koronowie – ul. Kwiatowa [...] więcej >> obwieszczenie_P8 (16kB) word
IPR-PR-7331/ P9 /05 z dnia 12.05.2005 r. - budowa sieci wodociągowej w Tryszczynie [...]
IPR-PR-7331/ P10 /05 z dnia 17.06.2005 r. - budowa sieci wodociągowej w Byszewie (Stefanowo) [...]
IPR-PR-7331/ P11 /05 z dnia 08.06.2005 r. - budowa pieszojezdni i oświetlenia drogi i boiska w Buszkowie [...]
IPR-PR-7331/ P12 /05 z dnia 12.05.2005 r. - budowa sieci kanalizacji deszczowej – odwodnienia drogi krajowej nr 25 w Mąkowarsku [...]
IPR-PR-7331/ P13 /05 z dnia 08.09.2005 r. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Krzyżowa i ul. Wodna w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P13 (16kB) word
IPR-PR-7331/ P14 /05 z dnia 08.06.2005 r. - budowa jezdni i chodników – ul. Norwida i ul. Zawadzkiego w Koronowie [...]
IPR-PR-7331/ P15 /05 z dnia 28.11.2005 r. - budowa gazociągu relacji Świecie – Mrocza – teren gminy Koronowo [...]
IPR-PR-7331/ P16 /05 z dnia 08.08.2005 r. - budowa kabla optotelekomunikacyjnego w relacji Nowy Dwór – Salno [...] więcej >> obwieszczenie_P16 (17kB) word
IPR-PR-7331/ P17 /05 z dnia 05.08.2005 r. - budowa kabla optotelekomunikacyjnego w relacji Salno – Wierzchucin Królewski [...] więcej >> obwieszczenie_P17 (16kB) word
IPR-PR-7331/ P18 /05 z dnia 03.11.2005 r. - budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Łąsku Wielkim [...] więcej >> obwieszczenie_P18 (16kB) word
IPR-PR-7331/ P19 /05 z dnia 09.11.2005 r. - budowa wiaty przystankowej w Nowym Dworze [...] więcej >> obwieszczenie_P19 (17kB) word
IPR-PR-7331/ P20 /05 z dnia 03.02.2006 r. - rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Srebnicy [...] więcej >> obwieszczenie_P20 (18kB) word
IPR-PR-7331/ P21 /05 z dnia 06.01.2006 r. - budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Dworcowej i przełożenie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej oraz remont chodnika (lewa strona ulicy) – ul. Dworcowa w Koronowie [...] {link21}
IPR-PR-7331/ P22 /05 z dnia 01.02.2006 r. - zmiana przebiegu drogi gminnej w Starym Dworze [...] więcej >> obwieszczenie_P22 (19kB) word

IPR-PR-7331/ P23 /05 z dnia 17.05.2006 r. - budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie gminy Koronowo (Koronowo, Okole, Samociążek, Stary Jasiniec) [...]

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (31 grudnia 2005)
Opublikował: Katarzyna Radtke (23 lutego 2006, 10:47:54)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Radtke (7 lutego 2007, 14:53:53)
Zmieniono: korekta błędów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11571