2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Decyzje o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego


OBWIESZCZENIA Burmistrza Koronowa w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

IPR-PR-7331/ P1 /06
z dnia 22.03.2006 r. - budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL wraz z zasilaniem energetycznym we Wtelnie [...] więcej >> obwieszczenie_P1 (19kB) word

IPR-PR-7331/ P2 /06 z dnia 06.06.2006 r. - rozbudowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL na Al. Wolności w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P2 (19kB) word

IPR-PR-7331/ P3 /06 z dnia 22.03.2006 r. - budowa ulic z odwodnieniem (jezdnie, chodniki, pieszojezdnie) w ulicach: Okrężnej, Nowotki, Brzozowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Świerkowej i Łąkowej oraz budowa chodnika przy ul. Pomianowskiego w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P3 (20kB) word

IPR-PR-7331/ P4 /06 z dnia 10.05.2006 r. - budowa i przebudowa ulic: Aleje Wolności, Przemysłowa, Letniskowa, Al. Jana Pawła II wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowa i przebudowa uzbrojenia [...] więcej >> obwieszczenie_P4 (13kB) word

IPR-PR-7331/ P5 /06 z dnia 16.05.2006 r. - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn zasilającej złącza dla budynku mieszkalnego i oświetlenia ulicznego w Tryszczynie [...] więcej >> obwieszczenie_P5 (13kB) word

IPR-PR-7331/ P6 /06 z dnia 11.05.2006 r. - budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby telewizji kablowej w ulicach: Kwiatowej, Okrężnej, Pomianowskiego i Nowotki w Koronowie[...] więcej >> obwieszczenie_P6 (13kB) word

IPR-PR-7331/ P7 /06 z dnia 11.04.2006 r. - rozbudowa istniejących budynków Domu Pomocy Społecznej w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P7 (13kB) word

IPR-PR-7331/ P8 /06 z dnia 29.05.2006 r. - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Tryszczynie na działkach nr 652/4-6, 662/3-4, 658, 653/4-6, 666, 665, 664 i 663 - zawieszenie postępowania

IPR-PR-7331/ P9 /06 z dnia 14.06.2006 r. - budowa sieci wodociągowej w Koronowie w ulicy Tucholskiej [...] więcej >> obwieszczenie_P9 (13kB) word

IPR-PR-7331/ P10 /06 z dnia 29.05.2006 r. - budowa linii kablowej SN/15kV relacji Samociążek - Koronowo [...] więcej >> obwieszczenie_P10 (13kB) word

IPR-PR-7331/ P11 /06 z dnia 23.05.2007 r. - budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem z Tryszczyna do Wtelna [...] {link11}

IPR-PR-7331/ P12 /06 z dnia 13.06.2006 r. - budowa ulicy wraz z chodnikami w Koronowie w ulicach: Plażowa, Wczasowa, Kąpielowa, Kajakowa, Żeglarska i Letniskowa [...] więcej >> obwieszczenie_P12 (21kB) word

IPR-PR-7331/ P13 /06 z dnia 10.08.2006 r. - budowa kanalizacji deszczowej w Mąkowarsku, odwadniającej drogę wojewódzką i drogę krajową [...] więcej >> obwieszczenie_P13 (21kB) word

IPR-PR-7331/ P14 /06 z dnia 14.11.2006 r. - budowa kanalizacji deszczowej w Mąkowarsku, odwadniającej drogę wojewódzką i drogę krajową [...] więcej >> obwieszczenie_P14 (22kB) word

IPR-PR-7331/ P15 /06 z dnia 28.08.2006 r. - budowa pieszojezdni, chodnika i infrastruktury technicznej w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P15 (21kB) word

IPR-PR-7331/ P16 /06 z dnia 25.07.2006 r. - budowa linii kablowej w Tryszczynie [...] więcej >> obwieszczenie_P16 (21kB) word

IPR-PR-7331/ P17 /06 z dnia 25.07.2006 r. - budowa kanalizacji sanitarnej Gościeradz - Okole - Stary Dwór - Koronowo [...] więcej >> obwieszczenie_P17 (23kB) word

IPR-PR-7331/ P18 /06 z dnia 25.07.2006 r. - przebudowa ciągu dróg powiatowych Koronowo - Samociążek - Bożenkowo [...] więcej >> obwieszczenie_P18 (22kB) word

IPR-PR-7331/ P19 /06 z dnia 31.07.2006 r. - budowa chodnika wraz z odwodnieniem we Wtelnie [...] więcej >> obwieszczenie_P19 (21kB) word

IPR-PR-7331/ P20 /06 z dnia 31.07.2006 r. - przebudowa wiaduktu nad linia PKP w ciągu drogi wojewódzkiej w Mąkowarsku [...] więcej >> obwieszczenie_P20 (22kB) word

IPR-PR-7331/ P21 /06 z dnia 31.07.2006 r. - budowa linii kablowej w Koronowie - Pieczyskach - pozostawiono bez rozpatrzenia

IPR-PR-7331/ P22 /06 z dnia 18.09.2006 r. - budowa ulic i chodników w ulicach: Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P22 (21kB) word

IPR-PR-7331/ P23 /06 z dnia 07.11.2006 r. - budowa ulic (jezdnie, chodniki, pieszojezdnie) wraz z odwodnieniem w ulicach: Topolowej i Klonowej w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P23 (22kB) word

IPR-PR-7331/ P24 /06 z dnia 04.12.2006 r. - budowa oświetlenia na ul. Kotomierskiej w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P24 (22kB) word

IPR-PR-7331/ P25 /06 z dnia 07.12.2006 r. - budowa zasialnia elektroenergetycznego na terenie POD "Polanki Leśne" w Koronowie [...] więcej >> obwieszczenie_P25 (22kB) word

IPR-PR-7331/ P26 /06 z dnia 31.01.2007 r. - budowa linii napowietrznej sn i nn wraz ze stacją transformatorową w Łąsku Wielkim [...] więcej >> obwieszczenie_P26 (22kB) word

IPR-PR-7331/ P27 /06 z dnia 06.02.2007 r. - budowa kanalizacji sanitarnej Gościeradz - Okole - Stary Dwór - Koronowo od istniejącej przepompowni w Gościeradzu do istniejącej przepompowni w Koronowie - II etap [...] obwieszczenie_P27 (22kB) word

IPR-PR-7331/ P28 /06 z dnia 02.05.2007 r. - budowa i przebudowa ulic: Aleje Wolności, Przemysłowa, Letniskowa, Al. Jana Pawła II wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej oraz budowa i przebudowa uzbrojenia (infrastruktury technicznej) - uzupełnienie IPR-PR-7331/P4/06 [...] {link28}

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (1 stycznia 2006)
Opublikował: Katarzyna Radtke (25 kwietnia 2006, 11:04:12)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Radtke (27 czerwca 2007, 11:02:56)
Zmieniono: dodano decyzję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14218