2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPR-PR-7331/ P1 /07 z dnia 02.02.2007 r. - modernizacja techniczna infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Samociążek" w Koronowie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej i wykonanie ujęcia wody wraz z przebudową sieci wodociągowej dla zaopatrzenia ogrodu w wodę służącą do podlewania {...} więcej >> obwieszczenie_P1 (23kB) word

IPR-PR-7331/ P2 /07 z dnia 03.04.2007 r. - budowa kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych o średnicy max. 400 mm z oczyszczalnią ścieków w Koronowie wraz z wylotem do rzeki Brdy {...} więcej >> obwieszczenie_P2 (77kB) word

IPR-PR-7331/ P3 /07 - decyzja nr 29/06 z dnia 01.03.2007 r. WÓJTA GMINY SICIENKO - budowa stacji transformatorowej w Krąpiewie (gm. Koronowo) wraz z jej powiązaniami SN i nn ze stacji Krąpiewo 2 do projektowanej stacji w Wierzchucicach (gm. Sicienko)

IPR-PR-7331/ P4 /07 - budowa linii kablowej w Nowym Jasińcu, wraz z przeniesieniem stacji {...} więcej >> obwieszczenie_P4 (77kB) word

IPR-PR-7331/ P5 /07 z dnia 27.04.2007 r. - budowa linii kablowej nn dla zasilenia złączy elektroenergetycznych do garaży należących do Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na działkach nr: 727/3, 727/4, 779/7 i 779/12 w Koronowie {...} więcej >> obwieszczenie_P5 (77kB) word

IPR-PR-7331/ P6 /07 z dnia 05.07.2007 r. - budowa przystanku dla autobusów komunikacji publicznej wraz z placem manewrowym oraz budowie wiaty przystankowej wraz z zatoczką w Mąkowarsku {...} więcej >> obwieszczenie_P6 (77kB) word

IPR-PR-7331/ P7 /07 - budowa przyłąćzy kanalizacji sanitarnej na terenie ośrodka wczasowego w Lucimiu - Kadzionce - BEZ ROZPATRZENIA

IPR-PR-7331/ P8 /07 - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Samociążku {...} więcej >> obwieszczenie_P8 (78kB) word

IPR-PR-7331/ P9 /07 z dnia 09.07.2007 r. - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulic: Nakielskiej, cz. Łokietka, Staromiejskiej, cz. Kościuszki, Szkolnej, Placu Zwycięstwa, cz. Sienkiewicza, Sawickiej, cz. Farnej, Garncarskiej, cz. Paderewskiego, cz. Dworcowej {...} więcej >> obwieszczenie_P9 (43kB) pdf

IPR-PR-7331/ P10 /07 - budowa kabla SN i elektrowni wiatrowej w Witoldowie {link10}

IPR-PR-7331/ P11 /07 - budowa linii SN relacji: GPZ Koronowo - kierunek Samociążek - Bożenkowo - Jachcice, w miejscowości Koronowo {...} więcej>> obwieszczenie_P11 (45kB) pdf

IPR-PR-7331/ P12 /07 - budowa telekomunikacyjnego kabla światłowodowego relacji Mąkowarsko - Dziedzinek - Sitowiec - Sośno {...} więcej >> obwieszczenie_P12 (66kB) pdf

IPR-PR-7331/ P13 /07 - budowa linii napowietrznej LSN - 15 kV w Gościeradzu {...} więcej >> obwieszczenie_P13 (46kB) pdf

IPR-PR-7331/ P14 /07 - budowa oświetlenia plaży i terenów do niej przyległych w Koronowie - Pieczyskach {...} {link14}

IPR-PR-7331/ P15 /07 - budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej w Mąkowarsku {...} {link15}

IPR-PR-7331/ P16 /07 - budowa chodnika w Buszkowie {...}- UMORZENIE POSTęPOWANIA

IPR-PR-7331/ P17 /07 - budowa teletechnicznej linii kablowej w Buszkowie {...} - w toku postępowania

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowo (1 stycznia 2007)
Opublikował: Katarzyna Radtke (10 stycznia 2008, 12:48:04)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Radtke (10 stycznia 2008, 13:36:55)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8073