2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPR-PR-7331/P1/08 z dnia 14.05.2008 r. - budowa kanalizacji teletechnicznej w Koronowie przy ulicach: Sosnowej i Łąkowej {...} obwieszczenie_P1 (43kB) pdf

IPR-PR-7331/P2/08 z dnia 29.07.2008 r. - budowa boisk sportowych wraz z budową ich odwodnienia, oświetlenia i ogrodzenia, oraz budowa budynku sanitarno - szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie {...} obwieszczenie_P2 (43kB) pdf

IPR-PR-7331/P3/08 z dnia 29.05.2008 r. - budowa boisk sportowych wraz z budową ich odwodnienia, oświetlenia i ogrodzenia, oraz budowa budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie {...} obwieszczenie_P3 (44kB) pdf

IPR-PR-7331/P4/08 z dnia 28.05.2008 r. - budowa obwodu kablowego w Tryszczynie {...} obwieszczenie_P4 (40kB) pdf

IPR-PR-7331/P7/08 z dnia 13.06.2008 r. - połączenie sieci wodociągowych Wiskitno i Wierzchucin Król {...} obwieszczenie_P7 (44kB) pdf

IPR-PR-7331/P8/08 z dnia 20.05.2008 r. - budowa sieci wodociągowej w Nowym Jasińcu {...} UMORZENIE POSTĘPOWANIA obwieszczenie_P8 (42kB) pdf

IPR-PR-7331/P9/08 z dnia 02.07.2008 r. - budowa oświetlenia w Okolu {...} obwieszczenie_P9 (39kB) pdf

IPR-PR-7331/P11/08 - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i oświetlenia ulic: Lipkusz i Pieczyska {...} obwieszczenie_P11 (47kB) pdf

IPR-PR-7331/P12/08 z dnia 09.10.2008 r. - budowa sieci wodociągowej we Wtelnie {...} obwieszczenie_P12 (48kB) pdf

IPR-PR-7331/P13/08 - budowa sieci kanalizacyjnej we Wtelnie {...} obwieszczenie_P13 (47kB) pdf

IPR-PR-7331/P14/08 z dnia 04.09.2008 r. - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulic w Koronowie {...} obwieszczenie_P14 (41kB) pdf

IPR-PR-7331/P15/08 z dnia 09.10.2008 r. - budowa linii kablowej w Gościeradzu {...} obwieszczenie_P15 (49kB) pdf

IPR-PR-7331/P16/08 - połączenie sieci wodociągowych Ggolinek i Witoldowo {...} ZAWIESZENIE POSTEPOWANIA

IPR-PR-7331/P17/08 - budowa linii oświetleniowej w m. Byszewo - Stefanowo {...}

IPR-PR-7331/P18/08 - rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej w Koronowie {...} BEZ ROZPATRZENIA

IPR-PR-7331/P19/08 - budowa kładki pieszo-rowerowej w Samociążku {...} obwieszczenie_wszczęcie.postępowania_P19 (46kB) pdf obwieszczenie_decyzja.kończąca_P19.08 (35kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (1 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Radtke (1 września 2008, 11:56:32)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Radtke (14 stycznia 2009, 15:05:42)
Zmieniono: dodano treść obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8253