2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPR-PR.7331-1-33/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej stacji transformatorowej "Wilcze 1", budowie: słupa głowicowo - odłącznikowego, linii kablowej i napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo - pomiarowych, oraz likwidacji istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV pomiędzy stanowiskiem 9 i 16 w miejscowości Wilcze, gm. Koronowo
obwieszczenie.K_33.2010 (46kB) pdf

IPR-PR.7331-1-33/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej stacji transformatorowej "Wilcze 1", budowie: słupa głowicowo - odłącznikowego, linii kablowej i napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo - pomiarowych, oraz likwidacji istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV pomiędzy stanowiskiem 9 i 16 w miejscowości Wilcze, gm. Koronowo obwieszczenie.W_33.2010 (45kB) pdf

IPR-PR.7331-1-32/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Sitowiec, gm. Koronowo obwieszczenie.K_32.2010 (42kB) pdf

IPR-PR.7331-1-32/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Sitowiec, gm. Koronowo obwieszczenie.W_32.2010 (41kB) pdf

IPR-PR.7331-1-31/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór, gm. Koronowo obwieszczenie.W_31.2010 (41kB) pdf

IPR-PR.7331-1-30/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Koronowo, przy ul. Droga do Różanny obwieszczenie.K_30.2010 (42kB) pdf

IPR-PR.7331-1-30/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Koronowo, przy ul. Droga do Różanny obwieszczenie.W_30.2010 (41kB) pdf

IPR-PR.7331-1-29/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Glinki, gm. Koronowo obwieszczenie.K_29.2010 (42kB) pdf

IPR-PR.7331-1-29/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Glinki, gm. Koronowo obwieszczenie.W_29.2010 (41kB) pdf

IPR-PR.7331-1-28/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi zasilającymi działki ozn. nr ewid.: 395/2 - 395/11 położone w Lucimiu, gm. Koronowo obwieszczenie.K_28.2010 (44kB) pdf

IPR-PR.7331-1-28/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi zasilającymi działki ozn. nr ewid.: 395/2 - 395/11 położone w Lucimiu, gm. Koronowo obwieszczenie.W_28.2010 (44kB) pdf

IPR-PR.7331-1-25/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo - pomiarowych w miejscowości Wtelno, gm. Koronowo obwieszczenie.W_25.2010 (45kB) word

IPR-PR.7331-1-24/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wtelno oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej na terenie wsi Tryszczyn wraz z przesyłem Wtelno - Tryszczyn, gm. Koronowo obwieszczenie.K_24.2010 (35kB) pdf

IPR-PR.7331-1-24/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wtelno oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej na terenie wsi Tryszczyn wraz z przesyłem Wtelno - Tryszczyn, gm. Koronowo obwieszczenie.W_24.2010 (43kB) pdf

IPR-PR.7331-1-23/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Tryszczyn przy ul. Sadowniczej obwieszczenie.K_23.2010 (40kB) word

IPR-PR.7331-1-23/2010
- obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Tryszczyn przy ul. Sadowniczej obwieszczenie_W.23.2010 (43kB) pdf

IPR-PR.7331-1-21/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA w Koronowie obwieszczenie_K.21.2010 (38kB) pdf

IPR-PR.7331-1-21/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA w Koronowie obwieszczenie_W.21.2010 (39kB) pdf

IPR-PR.7331-1-20/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Salno i Gogolin obwieszczenie.K_20.2010 (215kB) pdf

IPR-PR.7331-1-20/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Salno i Gogolin obwieszczenie_W.20.2010 (38kB) pdf

IPR-PR.7331-1-19/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu na działkach nr: 487 i 486/1 położonych w Koronowie obwieszczenie_19.2010 (37kB) pdf

IPR-PR.7331-1-18/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty przystankowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 na działce położonej w Lucimiu, gm. Koronowo obwieszczenie_K.18.2010 (34kB) pdf

IPR-PR.7331-1-18/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty przystankowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 na działce położonej w Lucimiu, gm. Koronowo obwieszczenie_18.2010 (38kB) pdf

IPR-PR.7331-1-17/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ustaleniu lokalizacji drogi gminnej na działkach we Wtelnie, gm. Koronowo obwieszczenie_17.2010 (38kB) pdf

IPR-PR.7331-1-16/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dboiska sportowego dla celów sportu i rekreacji oraz budowie placu zabaw w Łąsku Małym, gm. Koronowo obwieszczenie_16.2010 (39kB) pdf

IPR-PR.7331-1-15/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego dla celów sportu i rekreacji w Byszewie, gm. Koronowo obwieszczenie_15.2010 (39kB) pdf

IPR-PR.7331-1-14/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg (ulic) na osiedlu Samociążek w Koronowie obwieszczenie_K.14.2010 (32kB) pdf

IPR-PR.7331-1-14/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg (ulic) na osiedlu Samociążek w Koronowie obwieszczenie_14.2010 (47kB) pdf

IPR-PR.7331-1-13/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntu pod drogę gminną w Buszkowie obwieszczenie.K_13.2010 (35kB) pdf

IPR-PR.7331-1-13/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntu pod drogę gminną w Buszkowie obwieszczenie_13.2010 (36kB) pdf

IPR-PR.7331-1-12/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi osiedlowej (pieszojezdni) wraz z odwodnieniem oraz miejscami postojowymi na samochody osobowe na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Witosa w Koronowie obwieszczenie.K_12.2010 (35kB) pdf

IPR-PR.7331-1-12/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi osiedlowej (pieszojezdni) wraz z odwodnieniem oraz miejscami postojowymi na samochody osobowe na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Witosa w Koronowie obwieszczenie_12.2010 (45kB) pdf

IPR-PR.7331-1-11/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby telewizji kablowej w Koronowie dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna obwieszczenie.K_11.2010 (39kB) pdf

IPR-PR.7331-1-11/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby telewizji kablowej w Koronowie dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna obwieszczenie_11.2010 (45kB) pdf

IPR-PR.7331-1-10/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - strefa przemysłowa w Koronowie obwieszczenie.K_10.2010 (43kB) pdf

IPR-PR.7331-1-10/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - strefa przemysłowa w Koronowie obwieszczenie_10.2010 (48kB) pdf

IPR-PR.7331-1-9/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej w rejonie skrzyżowania ulic: Al. Wolności i Sosnowa w Koronowie obwieszczenie.K_9.2010 (43kB) pdf

IPR-PR.7331-1-9/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej w rejonie skrzyżowania ulic: Al. Wolności i Sosnowa w Koronowie obwieszczenie_9.2010 (48kB) pdf

IPR-PR.7331-1-8/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego dla celów sportu i rekreacji na działce nr 20/12 położonej w Glinkach, gm. Koronowo obwieszczenie_K.8.2010 (29kB) pdf

IPR-PR.7331-1-8/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego dla celów sportu i rekreacji na działce nr 20/12 położonej w Glinkach, gm. Koronowo obwieszczenie_8.2010 (36kB) pdf

IPR-PR.7331-1-7/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna obwieszczenie_K.7.2010 (34kB) pdf

IPR-PR.7331-1-7/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna obwieszczenie_7.2010 (44kB) pdf

IPR-PR.7331-1-6/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej od istniejącego złącza kablowego na dz. nr 374/24 do projektowanego złącza na dz. nr 374/29 - przebieg inwestycji w dz. nr... położonych w Koronowie... obwieszczenie.K_6.2010 (41kB) pdf

IPR-PR.7331-1-6/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej od istniejącego złącza kablowego na dz. nr 374/24 do projektowanego złącza na dz. nr 374/29 - przebieg inwestycji w dz. nr... położonych w Koronowie... obwieszczenie_6.2010 (42kB) pdf

IPR-PR.7331-1-5/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kabla energetycznego od istniejącej stacji transformatorowej na dz. nr 1055/5 do projektowanego złącza na dz. nr 1064/1 - przebieg inwestycji w działkach ozn. nr... położonych w Koronowie... obwieszczenie.K_5.2010 (44kB) pdf

IPR-PR.7331-1-5/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kabla energetycznego od istniejącej stacji transformatorowej na dz. nr 1055/5 do projektowanego złącza na dz. nr 1064/1 - przebieg inwestycji w działkach ozn. nr... położonych w Koronowie... obwieszczenie_5.2010 (44kB) pdf
IPR-PR.7331-1-4/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i budowie przyłącza wodociągowego w ulicach: Nakielskiej, Kasprzaka i Podgórnej... obwieszczenie.K_4.2010 (39kB) pdf

IPR-PR.7331-1-4/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i budowie przyłącza wodociągowego w ulicach: Nakielskiej, Kasprzaka i Podgórnej... obwieszczenie_4.2010 (48kB) pdf

IPR-PR.7331-1-3/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi na dz. nr 477, 488 i 533 położonych w Tryszczynie... obwieszczenie.K_3.2010 (37kB) pdf

IPR-PR.7331-1-3/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi na dz. nr 477, 488 i 533 położonych w Tryszczynie... obwieszczenie_3.2010 (46kB) pdf

IPR-PR.7331-1-2/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV kablowej ze złączami kablowymi na dz. nr 42/17 położonej w Koronowie - Pieczyskach... obwieszczenie.K_2.2010 (31kB) pdf

IPR-PR.7331-1-2/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV kablowej ze złączami kablowymi na dz. nr 42/17 położonej w Koronowie - Pieczyskach... obwieszczenie_2.2010 (47kB) pdf

IPR-PR.7331-1-1/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami oraz remoncie istniejącej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w starej części miasta Koronowa... obwieszczenie.K_1.2010 (39kB) pdf

IPR-PR.7331-1-1/2010 - obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami oraz remoncie istniejącej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w starej części miasta Koronowa... obwieszczenie_1.2010 (192kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Radtke (1 stycznia 2010)
Opublikował: Katarzyna Radtke (2 marca 2010, 11:36:02)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Radtke (23 lutego 2011, 15:10:14)
Zmieniono: dodano treści obwieszczeń o zakończeniu postępowań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10711