2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2009

P1.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telefonii komórkowej PTK Centertel wraz z urządzeniami i zasilaniem stacji bazowej w Koronowie przy ul. Al. Wolności 3, na działkach nr 1028/26 i 1028/31 obwieszczenie3 (52kB) pdf

P1.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telefonii komórkowej PTK Centertel wraz z urządzeniami i zasilaniem stacji bazowej w Koronowie przy ul. Al. Wolności 3, na działkach nr 1028/26 i 1028/31 obwieszczenie_P1.09 (46kB) pdf

P2.09
_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obwodu kablowego nn dla zasialnia działek o nr 332/2 - 332/6 w Samociążku, gmina Koronowo (86-010 Koronowo), przebiegającego w działkach o nr: 332/1 i 332/2 obwieszczenie1 (47kB) pdf

P2.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obwodu kablowego nn dla zasialnia działek o nr 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 332/6 w Samociążku - przebieg inwestycji w działkach o nr 332/1 i 332/2 obwieszczenie10 (36kB) pdf

P3.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora sieci ERA zlokalizowanej na wieży kościoła pw. Św. Andrzeja w Koronowie przy ul. Farnej 25, na działce nr 959 obwieszczenie2 (49kB) pdf

P4.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej 0,4 kV oraz złączy kablowo - pomiarowych na potrzeby zasilania działek nr 74/2, 74/3, 74/4, 74/6 i 74/7 we Wtelnie, gmina Koronowo, przebiegającego w działkach o nr: 74/5, 74/9 i 164 obwieszczenie4 (52kB) pdf

P4.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej 0,4 kV oraz złączy kablowo - pomiarowych, przebiegających w działce nr 187/5 w Koronowie - Tuszynach obwieszczenie9 (39kB) pdf

P6.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z budową ich odwodnienia, oświetlenia i ogrodzenia, oraz budowa budynku sanitarno - szatniowego na działkach o nr ewid. 301/5 i 302 w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej obwieszczenie5 (48kB) pdf

P6.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania (w zakresie działki o nr ewid. 302) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z budową ich odwodnienia, oświetlenia i ogrodzenia, oraz budowie budynku sanitarno - szatniowego na działkach nr ewid. 301/5 i 302 w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej obwieszczenie11 (37kB) pdf

P6.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z budową ich odwodnienia, oświetlenia i ogrodzenia, oraz budowie budynku sanitarno - szatniowego na działkach o nr ewid. 301/5, cz. 317, cz. 318 i cz. 319 w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej obwieszczenie12 (47kB) pdf

P6.09_ obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z budową ich odwodnienia,oświetlenia i ogrodzenia oraz budowie budynku sanitarno-szatniowego na działkach o nr ewid.301/5, 317/1, 318/1, 319/1 w Mąkowarsku przy ulicy Tucholskiej,obręb Mąkowarsko, gm.Koronowo obwieszczenie14 (37kB) pdf

P8.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel wraz z przyłączem elektroenergetycznym na dachu budynku Domu Towarowego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 2, na działce nr 878 obwieszczenie6 (52kB) pdf

P9.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej 0,4 kV oraz złączy kablowo - pomiarowych, przebiegających w działce nr 187/5 w Koronowie - Tuszynach obwieszczenie7 (249kB) pdf

P9.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej 0,4 kV oraz złączy kablowo - pomiarowych, przebiegających w działce nr 187/5 w Koronowie - Tuszynach obwieszczenie_P9.09 (39kB) pdf

P10.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic: Letniskowej i Szosa Kotomierska, przebiegającej w działce nr 1096 w Koronowie obwieszczenie8 (47kB) pdf

P11.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Wierzchucinie Król. obwieszczenie_P11.09 (50kB) pdf

P11.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Wierzchucinie Król. obwieszczenie_P11.09 (40kB) pdf

P12.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1515C Buszkowo - Nowy Dwór, na działkach nr: 168/2 i 168/3 w Buszkowie i 150/1 w Nowym Dworze obwieszczenie13 (47kB) pdf

P12.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1515C Buszkowo - Nowy Dwór, na działkach nr 168/2 i 168/3 w  Buszkowie i 150/1 w Nowym Dworze obwieszczenie_P12 (36kB) pdf

P14.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie zasilania nn do budynków położonych w Samociążku ... obwieszczenie.wszcz_P14.09 (182kB) word

P14.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie zasilania nn do budynków położonych w Samociążku ... obwieszczenie_P14.09 (40kB) pdf

P15.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Wierzchucinie królewskim ... obwieszczenie.wszcz_P15.09 (189kB) word

P15.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Wierzchucinie królewskim ... obwieszczenie_P15.09 (39kB) pdf

P16.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji cele publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kolektora tłocznego, na działkach nr: 68/1 położonej w Tryszczynie i 265/4 położonej we Wtelnie obwieszczenie.wszcz_P16.09 (181kB) word

P16.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji cele publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kolektora tłocznego, na działkach nr: 68/1 położonej w Tryszczynie i 265/4 położonej we Wtelnie obwieszczenie_P16.09 (39kB) pdf

P17.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie, wraz z oświetleniem {link30}

P17.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie, wraz z oświetleniem obwieszczenie_P17.09 (39kB) word

P19.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz stacji transformatorowej słupowej 250 kVA na działce o nr 2/71 położonej w Nowym Dworze, gm. Koronowo obwieszczenie_P19.09 (48kB) pdf

P19.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz stacji transformatorowej słupowej 250 kVA na działce o nr 2/71 położonej w Nowym Dworze, gm. Koronowo obwieszczenie_P19.09 (41kB) pdf

P20.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim - odcinek od Koronowa do Pieczysk na działce oznaczonej nr ewid. 1127/7 położonej w Koronowie obwieszczenie_P20.09 (51kB) pdf

P20.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim - odcinek od Koronowa do Pieczysk na działce oznaczonej nr ewid. 1127/7 położonej w Koronowie obwieszczenie_P20.09 (42kB) pdf

P21.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim - odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 od drogi krajowej nr 25 w m.Tryszczyn do drogi powiatowej nr 1522C w m.Wtelno na działkach ozn. nr: 163/1, 163/2, 163/3, 262/2, 261, 274/1, 274/2, 273/1, 273/2, 255/1, 255/2, 256, 256/1, 267/5, 271/1, 271/5, 271/8, 271/7, 275/2, 275/1, 272/2 we Wtelnie, gm. Koronowo obwieszczenie_P21.09 (55kB) pdf

P21.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim - odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 od drogi krajowej nr 25 w m.Tryszczyn do drogi powiatowej nr 1522C w m.Wtelno na działkach ozn. nr: 163/1, 163/2, 163/3, 262/2, 261, 274/1, 274/2, 273/1, 273/2, 255/1, 255/2, 256, 256/1, 267/5, 271/1, 271/5, 271/8, 271/7, 275/2, 275/1, 272/2 we Wtelnie, gm. Koronowo obwieszczenie_P21.09 (47kB) pdf

P22.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim - odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno - Gościeradz, na działkach ozn. nr: 97/21, 92/4, 77 we Wtelnie i na działkach ozn. nr: 43/6 i 160 w Gościeradzu, gm. Koronowo obwieszczenie_P22.09 (51kB) pdf

P22.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim - odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno - Gościeradz, na działkach ozn. nr: 97/21, 92/4, 77 we Wtelnie i na działkach ozn. nr: 43/6 i 160 w Gościeradzu, gm. Koronowo obwieszczenie_P22.09 (44kB) pdf

P23.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno, wraz z budową oświetlenia wzdłuż projektowanego chodnika od skrzyżowania z droga powiatową do ul. Pogodnej we Wtelnie obwieszczenie_P23.09 (184kB) word

P23.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno, wraz z budową oświetlenia wzdłuż projektowanego chodnika od skrzyżowania z droga powiatową do ul. Pogodnej we Wtelnie obwieszczenie_P23.09 (41kB) word

P24.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kładki dla pieszych przez rzekę Brdę łączącej ciąg pieszy ul. Klasztorna z ciągiem pieszym na przedłużeniu ul. Krzyżowej w Koronowie obwieszczenie_P24.09 (182kB) word

P24.09_obwieszczenie Burmistrza Koronowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kładki dla pieszych przez rzekę Brdę łączącej ciąg pieszy ul. Klasztorna z ciągiem pieszym na przedłużeniu ul. Krzyżowej w Koronowie obwieszczenie_P24.09 (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Radtke (17 lutego 2009)
Opublikował: Katarzyna Radtke (19 lutego 2009, 10:28:41)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Radtke (2 marca 2010, 12:44:21)
Zmieniono: dodano treści obwieszczeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7064