2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.12.2018 r., znak: IPP-PP.6733.1.43.2018 r. o wydaniu decyzji kończacej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia 13.11.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 187/5, 176/3 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 grudnia 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (28 grudnia 2018, 09:37:50)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506