2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Obwieszczenie burmistrza Koronowa z dnia 02.10.2018 r. znak: IPP-PP.6733.1.27.2018 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia 20.07.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
Zabezpieczeniu osuwiska powstałego w m. Koronowo w obrębie ulicy Tucholskiej oraz przebudowie ulicy Tucholskiej w km  od 1+300 do km 1+690 – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 330/1, 402/3 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (2 października 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (3 października 2018, 09:11:57)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536