2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2018 r., znak: IPP-PP.6733.1.13.2018 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 20.04.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka linii napowietrznej 0,4 kV na kablową 0,4 kV – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 357/8, 269, 268/2, 268/3, 267 położonych w Lucimiu, obręb Lucim, gm. Koronowo


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (6 lipca 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (6 lipca 2018, 10:58:33)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659