2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 05.07.2018 r., znak; IPP-PP.6733.1.16.2018 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 16.05.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej oraz kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym dla zasilania działek ozn. nr ewid. 46/16, 46/17 w Koronowie - realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 46/4, 46/17, 46/14 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (5 lipca 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (5 lipca 2018, 14:08:51)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530