2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 11 czerwca 2018 roku, znak: IPP-PP.6733.1.19.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego

treść obwieszczenia (425kB) pdf
zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24.05.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie południowo - wschodniej części istniejącej skarpy zbiornika w miejscowości Wtelno w celu wykonania: powierzchni rekreacyjnej dla mieszkańców, budowie ścieżki spacerowej oraz małej architektury wraz z nasadzeniami, dwóch pomostów, oczyszczenia ze śmieci i namułu dna zbiornika do projektowanych rzędnych 95,90 m n.p.m. w celu powiększenia retencji wód spływających z przyległego terenu, przebudowie, rozbudowie istniejącej infrastruktury technicznej – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 247, 117/5, 246/3, 242/2, 253/9, 253/8, 243, 262/1, 262/2, 260/7, 259, 258, 257, 257/1 położonych we Wtelnie, obręb Wtelno, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (11 czerwca 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (12 czerwca 2018, 08:25:16)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494