2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 05.02.2018 r. znak: IPP-PP.6733.1.22.2017 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji

treść obwieszczenia (495kB) pdf
zawiadamia się o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji  na wniosek z dnia 13.12.2017 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IPP-PP.6733.1.22.2017 z dnia 18.10.2017 r.  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej dla zasilania działek 1112/29, 1112/34, 1112/35 położonych w Koronowie - realizacja inwestycji na nieruchomości ozn. nr ewid. 13084 położonej w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (5 lutego 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (6 lutego 2018, 11:42:16)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 726