2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 października 2014 r. IPR-PR.6733.24.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 października 2014 r. IPR-PR.6733.24.2013 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pięciu hal namiotowych, budynku gospodarczego na sprzęt porządkowy, budynku socjalno – sanitarnego, zjazdów z ul. Mała Droga oraz wykonanie utwardzenia placu manewrowego dla potrzeb punktu zbierania, przeładunku odpadów komunalnych zebranych i zmagazynowanych selektywnie, przeznaczonych do dalszego transportu w celu odzysku lub składowania, na nieruchomości gminnej ozn. nr ewid. 1080/3 położonej w Koronowie, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (31 października 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (31 października 2014, 11:19:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986