2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lipca 2014 r. IPR-PR.6733.17.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lipca 2014 r. IPR-PR.6733.17.2013 o wydaniu decyzji o kończącej postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odprowadzeniu wód gruntowych ze starej części miasta Koronowo (budowa infrastruktury technicznej mającej na celu obniżenie występującej okresowo wody gruntowej) – realizacja inwestycji na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 475/10, 1001/1, 1609, 1622/1, 330/2, 476/18, 792, 814/15, 821, 1610, 1611, 1615, 1631/1, 475/11, 1001/4, 1622/2, 1622/3, 1622/4, 1622/5, 980/4, 716/3, 2051 położonych w Koronowie, obręb miasto Koronowo, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (28 lipca 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (28 lipca 2014, 15:18:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1052