Wydział Inwestycji i Remontów

Kierownik Wydziału
Joanna Wardyn
tel.: (52) 3826-451

p.o. Kierownika Wydziału
Justyna Drawska
tel.: (52) 3826 452

Inwestycje

Aleksandra Kisły

Paweł Rojek

(52) 3826 452
Budownictwo
Maria Różycka-Parol
(52) 3826 453


Burmistrz Koronowa na podstawie Zarządzenia Nr SG/0152-33/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. wprowadził „środę jako dzień bez petenta” na stanowiskach pracy wykonujących zadania:
z zakresu opłat planistycznych i adiacenckich,z zakresu decyzji o warunkach zabudowy, z zakresu decyzji o lokalizacji celu publicznego,z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego,z zakresu zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów,z zakresu wypisów i wyrysów z planów miejscowych.

Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów (tel.: 52 3826-450) należy:

1)    planowanie inwestycji gminnych,
2)    planowanie przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi remontów dróg, budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń,
3)    prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych i remontów,
4)    prowadzenie sprawozdawczości z realizacji inwestycji gminnych,
5)    prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz nadzór i prowadzenie z tym związanych przeglądów.

metryczka


Wytworzył: - (12 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (12 stycznia 2006, 20:52:00)

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (19 stycznia 2024, 13:18:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 40780