2023

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.253.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.253.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.252.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.252.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.251.2023 z dnia 20.12.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.251.2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie: wprowadzenia cennika usług Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.250.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.250.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.248.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.248.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.249.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.249.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych, kotów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.247.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.247.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S..0050.246.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S..0050.246.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.245.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.245.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.244.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.244.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.243.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.243.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.242.2023 z dnia 11 grudnia 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.242.2023 z dnia 11 grudnia 2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.241.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.241.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.240.2023 z dnia 8 grudnia 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.240.2023 z dnia 8 grudnia 2023 w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizującego standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.239.2023 z dnia 8 grudnia 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.239.2023 z dnia 8 grudnia 2023 w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizującego standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.238.2023 z dnia 8 grudnia 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.238.2023 z dnia 8 grudnia 2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.237.2023 z dnia 8 grudnia 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.237.2023 z dnia 8 grudnia 2023  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.236.2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.236.2023 z dnia 7 grudnia 2023 r w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.235.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.235.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Koronowie w roku 2024 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.234.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.234.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji (obsługa Punktu Informacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.233.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.233.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2024 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.232.2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.232.2023 z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.231.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.231.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie planu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez podmioty odbierające odpady komunalne od [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.230.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.230.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii cieplnej wraz z przesyłem" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.229.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.229.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie na terenie Gminy Koronowo Punktów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.228.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.228.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług związanych z utrzymaniem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.227.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.227.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.226.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.226.2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2023 z dnia 5 września 2023 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.224.2023 z dnia 27 listopada 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.224.2023 z dnia 27 listopada 2023 w sprawie określenia procedury kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez podmioty odbierające odpady [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.223.2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.223.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.225.2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.225.2023 z dnia 27 listopada 2023 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.222.2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.222.2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Koronowo oraz ustalenia jej regulaminu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.221.2023 z dnia 21 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.221.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu na dzierżawę lub za najem nieruchomości gminnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.220.2023 z dnia 17.11.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.220.2023 z dnia 17.11.2023 roku w sprawie: częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.219.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.219.2023 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.218.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.218.2023 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.217.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.217.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216A.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216A.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie planu kontroli na rok 2023 dotyczącego realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczącego pozbywania się nieczystości ciekłych oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.215.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.215.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie prowadzenia kontroli dotyczącej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz pozbywania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2023 z dnia 07.11.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2023 z dnia 07.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.212.2023 z dnia 06 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.212.2023 z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.213.2023 z dnia 6 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.213.2023 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2023 z dnia 3 listopada 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2023 z dnia 3 listopada 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2023 z dnia 3 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek najmu w budynkach szkolnych stanowiących nieruchomości stanowiących własność gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2023 z dnia 3 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2024 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2023 z dnia 3 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2023 z dnia 2 listopada 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2023 z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2023 z dnia 30.10.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniu 3.11.2023 r. oraz wolnego od pracy dnia 13.11.2023 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2023 z dnia 30 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. "Zakup uterenowionego samochodu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2023 z dnia 30.10.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2023 z dnia 26 października 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2023 z dnia 26 października 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2023 z dnia 26 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2023 z dnia 23 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2023 z dnia 23.10.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2023 z dnia 23 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.198.2023 z dnia 19 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.198.2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2023 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.197.2023 z dnia 18 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.197.2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przetransportowanie i zagospodarowanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2023 z dnia 10 października 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2023 z dnia 10 października 2023 roku w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2023 z dnia 05 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2023 z dnia 05 października 2023 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2023 z dnia 04 października 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2023 z dnia 04 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2023 z dnia 3 października 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2023 z dnia 3 października 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2023 z dnia 3 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2023 z dnia 3 października 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2023 z dnia 3 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2023 z dnia 3 października 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi transportu odpadów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2023 z dnia 2 października 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2023 z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac i wyboru laureatów konkursów z okazji 655 Urodzin Koronowa: fotograficznego pn. Koronowo i okolice w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2023 z dnia 28 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia trybu i form udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia środków [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2023 z dnia 28 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.186.2023 z dnia 27 września 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.186.2023 z dnia 27 września 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2023 z dnia 22 września 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Metropolitalnej Karty Uczniowskiej oraz Metropolitalnej Karty Malucha wydawanej przez Gminę Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2023 z dnia 22 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub za najem nieruchomości gminnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2023 z dnia 21 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2023 z dnia 20 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2023 z dnia 20 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja remizy OSP w Koronowie - budżet [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2023 z dnia 19 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2023 z dnia 15 września 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2023 z dnia 15 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2023 z dnia 14 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2023 z dnia 5 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2023 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2023 z dnia 5 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2023 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2023 z dnia 05 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2023 z dnia 05 września 2023 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiegow Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2023 z dnia 04 września 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2023 z dnia 04 września 2023 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2023 z dnia 4 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranychodpadów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2023 z dnia 4 września 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Koronowo na rok 2024 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2023 z dnia 31.08.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2023 z dnia 31.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.167.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.167.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i najem socjalny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koron [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub za najem nieruchomości gminnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Koronowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania na terenie Gminy Koronowo w wyborach do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Koronowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze Gminy Koronowo w wyborach do Sejmu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. " Budowa targowiska miejskiego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie terenu ze strefą fitness w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. "Przebudowa ulicy Łubinowej i Makowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów M.Koronowo, Stary Jasiniec i Nowy Jasiniec [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.149.2023z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.149.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.148.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.148.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie strefy rekreacji przy ul. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.147.2023z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.147.2023z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050. 146.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050. 146.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej do oceny ofert i wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.144.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.144.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.145.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.145.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.143.2023 z dnia 26 lipca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.143.2023 z dnia 26 lipca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.142.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.142.2023 r. z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2023 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.140.2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.140.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2024 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2023 z dnia 19.07.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2023 z dnia 19.07.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2023 z dnia 18 lipca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2023 z dnia 17 lipca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2023 z dnia 13 lipca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2023 z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Kompleksowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2023 z dnia 13 lipca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2023 z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr OR-S.0050.49.2020 z dnia 12 marca 2020 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2023 z dnia 12 lipca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2023 z dnia 12 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2023 z dnia 12 lipca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2023 z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2023 z dnia 07 lipca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2023 z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie terenu ze strefą fitness w Glink [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2023 z dnia 6 lipca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2023 z dnia 6 lipca 2023 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Koronowo oraz ustalenia jej regulaminu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie" za rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie" za rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.120.2023 z dnia 16.06.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.120.2023 z dnia 16.06.2023 r.  w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont istniejącej na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2023 z dnia 15.06.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2023 z dnia 15.06.2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2021 z dnia 22 marca 2021 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynkach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.117.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.117.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko Referenta/Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koron [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.  w sprawie powołania Komisji celem zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Gogolinku" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.110.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.110.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2023 z dnia 31 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2023 z dnia 31 maja 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 31.05.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2023 z dnia 30.05.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2023 z dnia 30.05.2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic sołectw Morzewiec, Tryszczyn i Wtelno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2023 z dnia 30 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2023 z dnia 30 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2023 z dnia 30 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2023 z dnia 29 maja 2023 r.  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub za najem nieruchomości gminnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2022, w tym kwotę nadwyżki albo deficytu: kwotę [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Sitowcu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.101.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.101.2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac i wyboru laureatów konkursu plastycznego pn. Koronowo moich marzeń z okazji 655 Urodzin Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2023 z dnia 23 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych: [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2023 z dnia 19 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2023 z dnia 19 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont istniejącej na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2023 z dnia 17 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i przebudowa boiska sportowego przy Szkole [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2023 z dnia 16 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2023 z dnia 16 maja 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 16.05.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2023 z dnia 16 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2023 z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad prowadzenia sezonowej Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2023 z dnia 12 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2023 z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko kierownika Referatu zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2023 z dnia 11 maja 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2023 z dnia 11 maja 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2023 z dnia 9 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2023 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiece i zbadania okoliczności zatrucia pszczół w pasiece zlokalizowanej w miejscowości Witoldowo na terenie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2023 z dnia 9 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2023 z dnia 9 maja 2023 r. o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia ocen testów wiedzy i wyłonienia laureatów konkursu pn. "Myślę, więc segreguję: II edycja [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2023 z dnia 08.05.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2023 z dnia 08.05.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zorganizowanie obozu profilaktycznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 28.04.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2023 rokuDokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 27.04.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.81.2023 z dnia 27.04.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.81.2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2023 z dnia 26.04.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2023 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.78.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.78.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania zespołu ds. archiwum zakładowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.77.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.77.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Koronowa ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo. w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2023 z dnia 05.04.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2023 z dnia 05.04.2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów M.Koronowo, Stary Jasiniec i Nowy Jasi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2023  z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przyznania gminnej spółce wodnej dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2023 z dnia 31 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2023 z dnia 30 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.41.2023 z dnia 3 marca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023.Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 30.03.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2023 z dnia 30.03.2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmiany składu komisji zdrowotnej do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2023 z dnia 28 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zasad zajmowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Koronowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2022 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2022 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.55.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.59.2023 z dnia 20.03.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.59.2023 z dnia 20.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.58.2023 z dnia 17 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.58.2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w kierunku do osiedla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.53.2023 z dnia 15 marca 2023 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.41.2023 z dnia 3 marca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023.Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 15.03.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052.57.2023 z dnia 15 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052.57.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052. 56.2023 z dnia 15 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052. 56.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.55.2023 z dnia 15 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.55.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.50.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.50.2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR S.0050.52.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.52.2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie 1 – Budowa boiska sportowego przy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.51.2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.51.2023 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania laboratoryjne [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.49.2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.49.2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.48.2023 z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.48.2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.47.2023 z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.47.2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2023 z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2023 z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2023 z dnia 07 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2023 z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu przy stawie w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.44.2023 z dnia 06 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.44.2023 z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w kosztach pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2023 z dnia 06 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2023 z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2023 z dnia 6 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2023 z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.41.2023 z dnia 3 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.41.2023 z dnia 3 marca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023.Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 3.03.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2023 z dnia 02 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2023 z dnia 02 marca 2023 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2023 z dnia 1 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2023 z dnia 1 marca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 1.03.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie:- ochrony i promocji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i wyłonienia wykonawcy zadania pn. : "Wykonanie usług labolatoryjnych metodami akredytowanymi - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 22.02.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej w Sitowcu,2. Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie,3. Szkoły [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2023 z dnia 21 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2023 z dnia 21 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2023 z dnia 21 lutego 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o przekazaniu składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2023 z dnia 07.02.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2023 z dnia 07.02.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2023 z dnia 7 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2023 z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 27.01.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków SP2 w Koronowie - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.11.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.11.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności organizacjom pozarządowym oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2023 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia zasad zajmowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Koronowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.5.2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.5.2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023.Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 2.01.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2023  z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2023  z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. [...]

metryczka