2023

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.59.2023 z dnia 20.03.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.59.2023 z dnia 20.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.58.2023 z dnia 17 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.58.2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w kierunku do osiedla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.53.2023 z dnia 15 marca 2023 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.53.2023 z dnia 15 marca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052.57.2023 z dnia 15 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052.57.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052. 56.2023 z dnia 15 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052. 56.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.55.2023 z dnia 15 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.55.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.50.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.50.2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR S.0050.52.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.52.2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie 1 – Budowa boiska sportowego przy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.51.2023 z dnia 14 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.51.2023 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania laboratoryjne [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.49.2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.49.2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.48.2023 z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.48.2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.47.2023 z dnia 9 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.47.2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2023 z dnia 8 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2023 z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2023 z dnia 07 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2023 z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu przy stawie w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.44.2023 z dnia 06 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.44.2023 z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w kosztach pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2023 z dnia 06 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2023 z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2023 z dnia 6 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2023 z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.41.2023 z dnia 3 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.41.2023 z dnia 3 marca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023.Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 3.03.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2023 z dnia 02 marca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2023 z dnia 02 marca 2023 r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2023 z dnia 1 marca 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2023 z dnia 1 marca 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 1.03.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie:- ochrony i promocji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i wyłonienia wykonawcy zadania pn. : "Wykonanie usług labolatoryjnych metodami akredytowanymi - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 22.02.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:1. Szkoły Podstawowej w Sitowcu,2. Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie,3. Szkoły [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2023 z dnia 21 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2023 z dnia 21 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2023 z dnia 21 lutego 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o przekazaniu składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2023 z dnia 07.02.2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2023 z dnia 07.02.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2023 z dnia 7 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2023 z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2023 z dnia 1 lutego 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 27.01.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków SP2 w Koronowie - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.11.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.11.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności organizacjom pozarządowym oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2023 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia zasad zajmowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Koronowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.5.2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.5.2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023.Dokumenty aktu prawnego:Status aktu: obowiązujący Data podjęcia: 2.01.2023 Data [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2023  z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2023  z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. [...]

metryczka