2013

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych samochodów Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2013  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2013  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie sprzedaży udziałów spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie pełnomocnictwa i dochodów z majątku gminnego powierzonego do administrowania Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie pełnomocnictwa i dochodów z majątku gminnego powierzonego do administrowania Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie pełnomocnictwa i dochodów z majątku gminnego powierzonego do administrowania MGOSiR w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia lokali i budynków stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2013 z dnia 11 grudnia 2013 rokuw sprawie wydzierżawienia infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona  oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Koronowie za rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o dotację z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 r. dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz zmiany godzin urzędowania w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2013 z dnia 28 listopada 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2013 z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przekazani Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2014 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014 - 2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2013 z dnia 12 listopada 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji w Wydziale Rolnictwa, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2013 z dnia 5 listopada 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia systemu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2013 z dnia 31 października 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2013 z dnia 31 października 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2013 z dnia 31 października 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2013 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2013 z dnia 30 października 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2013 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2013 z dnia 29 października 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2013 z dnia 28 października 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2013 z dnia 25 października 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 października 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2013 z dnia 7 października 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2013 z dnia 7 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2013 z dnia 30 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2013 z dnia 30 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2013 z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG/0152-15/09 z 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2013 z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie", wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG/0152-14/09 Z 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2013 z dnia 25 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2013 z dnia 11 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2013 z dnia 11 września 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych składników majątkowych jednostce organizacyjnej  Gminy Koronowo.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2013 z dnia 11 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2013 z dnia 11 września 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2013 z dnia 6 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2013 z dnia 6 września 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2013 z dnia 6 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2013 z dnia 6 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2013 z dnia 2 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2013 z dnia 2 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2013 z dnia 2 września 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2013 z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Budowa odwodnienia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-13/08 z dnia 12 maja 2008 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-114/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek najmu części nieruchomości stanowiących [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2014.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia negocjacji. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.96.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Bolesławowi Grygorewiczowi, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, do zawarcia umowy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2013 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą zadania pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2013 z dnia 7 lipca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2013 z dnia 7 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Przebudowa drogi gminnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 lipca 2013 zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2013 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa  z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 17.07.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie- Pieczyska [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16.07.2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2013 z dnia 9 lipca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2013 z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2013 z dnia 9 lipca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2013 z dnia 9 lipca 2013 rokuw sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2013 z dnia 3 lipca 2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2013 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2013 z dnia 3 lipca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2013 z dnia 3 lipca 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania odpadami na terenie gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2013  z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zasad utworzenia i prowadzenia na terenie gminy Koronowo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Budowa placu zabaw w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji zdrowotnej do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku o powołaniu "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia oceny ogrodów w konkursie pn. "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wykonania prac [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej, która do0kona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wykonywanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wykonywanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. windykacji, naliczania i księgowania opłat za odbiór odpadów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2013 z dnia 05.06.2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2013 z dnia 05.06.2013 roku w sprawie powołania komisja przetargowej , która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2013 z dnia 28 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przyrzecze I" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2013 z dnia 23 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych składników majątkowych jednostce organizacyjnej Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2013 z dnia 23 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2013 z dnia 22 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2013 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Dostawa worków przeznaczonych do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2013 z dnia 16 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2013 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2012, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2013 z dnia 14 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn.Wymiana pokrycia dachowego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2013 z dnia 14 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Przygotowanie terenu pod [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2013 z dnia 13 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2013 z dnia 13 maja 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2013 z dnia 13 maja 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2013 z dnia 13 maja 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2013 z dnia 7 maja 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie  powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Demontaż, transport i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2013 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie" za rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury" w Koronowie za rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "MiejskaBiblioteka Publiczna" w Koronowie za rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Budowa oświetlenia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Stabilizacja osuwiska, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zorganizowanie obozu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2013 z dnia 26 marca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2013 z dnia 26 marca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przekazania składników majątkowych jednostce organizacyjnej Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2013 z dnia 26 marca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2013 z dnia  26 marca 2013 roku w sprawie przekazania składników majątkowych jednostce organizacyjnej Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2013 z dnia 25 marca 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny - Makrum" dla terenów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2013 z dnia 25 marca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2013 z dnia 25 marca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2013 z dnia 18 marca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Przebudowa dachu w budynku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi funduszu sołeckiego i rozliczania podatku VAT w Wydziale Finansowo - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2013 z dnia 7 marca 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2013  z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2013 z dnia 6 marca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2013 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2013 z dnia 6 marca 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2013 z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownicze dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2013 z dnia 27 lutego 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2013 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Oznakowanie turystyczne w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2013 z dnia 27 lutego 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2013 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie: - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.24.2013 z dnia 25 lutego 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.24.2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2013 z dnia 25 lutego 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koronowie", zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-18/09 z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2013 z dnia 14 lutego 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. przebudowa sali [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. " Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2013 z dnia 7 lutego 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2013 z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru sołtysa Sołectwa Morzewiec. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2013 z dnia 7 lutego 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2013 z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Przebudowa dachu na budynku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2013 z dnia 7 lutego 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2013 z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2013 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2013 z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2013 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2013 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2013

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 stycznia 2013 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Utworzenie strefy fitness [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn."Bieżąca obsługa geodezyjna [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr or-s.0050.9.2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr or-s.0050.9.2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydatków nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Koronowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług [...]

metryczka