2006

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2006

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-80/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-80/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-78/2006

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-78/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-79/2006

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-79/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, mieszkaniowej i letniskowej przy ul. Pomianowskiego w Koronowie (dz. nr 195/1, 196/7. 198,4) [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-77/2006

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-77/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-74/2006

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-74/06 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie jej regulaminu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-76/2006

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-76/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-75/2006

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-75/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Wierzchucin Królewski. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-73/2006

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-73/06 z dnia 30.11.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-72/2006

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-72/06 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-71/2006

Zarządzenie Nr KO/0151-71/06 z dnia 21.11.2006 r. w sprawie zlecenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie wykonywania czynności zakresu zadań własnych Gminy Koronowo - gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-68/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/ 0151-68/06 z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-67/06

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr KO/0151-67/06 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151/66/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO 0151/66/06 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151/65/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/65/06 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych OKW w wyborach do Rady Miejskiej w Koronowie i na Burmistrza Koronowa zarządzonych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-64/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-64/06 z dnia 2006-10-18 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-63/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr KO/0151-63/06 z dnia 2006-10-18 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151/62/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/62/06 z dnia 16.10.2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie lokalu na rzecz Biura Prawa i Sprawiedliwości Posła Wojciecha Mojzesowicza. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-61/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowoa nr KO / 0151-61/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie lokalu na rzecz Osiedlowych Komitetów Samorządów Mieszkańców [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-60/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO / 0151-60/06 z dnia 16 października 2006r. w sprawie zaniechania podwyższenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Nr KO/0151/59/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/59/06 z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20026. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151/58/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/58/06 z dnia 27 września 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34/2002 Burmistrza Koronowa z dnia 24.09.2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w jednostce : Urząd [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-55/06

Zarządzenie Nr KO/0151/55/06 Burmistrza Koronowa z dnia 18 września 2006 roku w sprawie zmiany nazwy siedzib obwodowych komisji wyborczych Nr 4 i 5 w Koronowie oraz zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych Nr 1 i 15 w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-54/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-54/06 z dnia 2006-09-15 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-53/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-53/06 z dnia 2006-09-12 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-52/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-52/06 z dnia 2006-09-05 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania p.n. wykonanie dokumentacji projektowo – przedmiarowej budowy ulic [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-51/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr KO/0151-51/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające Uchwałę NR XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-50/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-50/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania p.n. „ Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-49/06

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-49/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, [...]

zarządzenie Nr KO/0151/48/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO 0151/48/06 z dnia 17 sierpnia 2006 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151/47/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/47/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na I-sze półrocze 2006 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-46/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-46/06 z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie opracowania harmonogramu działań zmierzających do realizacji celów strategicznych polityki oświatowej w Gminie Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-45/06

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-45/06 z dnia 2006-06-12 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-44/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-44/06 z dnia 2006-07-31 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151/42/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/42/06 z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-43/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-43/06 z dnia 2006-07-31 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-41/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-41/06 z dnia 2006-07-12 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-40/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-40/06 z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

zarządzenie Nr KO/0151/39/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/39/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-38/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0115-38/06 z dnia 2006-06-26 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-35/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-35/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-36/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-36/06 z dnia 23.06.2006 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-34/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-34/06 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Krółewskim. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-37/06

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-37/06 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-31/06

Zarządzenie Nr KO/0151-31/06 Burmistrza Koronowa z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo oraz powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-33/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-33/06 z dnia 2006-06-12 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-32/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-32/06 z dnia 2006-06-12 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-30/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr 0151-30/06 z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-29/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/29/06 z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchalenia budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-27/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-27/06 z dnia 2006-05-22 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-28/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-28/06 z dnia 24 maja 2006 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-26/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/26/06 z dnia 2006-05-15 w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-25/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-25/06 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-24/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-24/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-23/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/23/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. o powołaniu "Komisji Przetarowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-22/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-22/06 z dnia 2006-04-14 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-21/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr 0151-21/06 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006 r. dla dyrektorów placówek [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-20/06

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-20/06 z dnia 30 marca 2006 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-19/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO 0151/19 / 2006 z dnia 21 marca 2006 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-18/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-18/06 z dnia 2006-03-21 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-17/06

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-17 /06 z dnia 2006-03-14 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-16/06

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-16/06 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-15/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151 – 15/06 z dnia 2006-03-07  w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-14/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-14/06 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-13/06

Zarządzenie Burmistrza Nr KO / 0151 - 13 / 06 z dnia 2006 - 02 - 27 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-12/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-12/06 z dnia 2006-02-21 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-11/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-11/06 z dnia 2006-02-16 w sprawie : powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-10/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO 0151/ 10 / 2006 z dnia 13 lutego 2006 roku o powołaniu " Komisji Przetargowej " do przeprowadzenia przetargu na [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-9/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-9/06 z dnia 2006-01-31 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-8/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-8/06 z dnia 27 stycznia 2006 r.  w sprawie wprowadzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz wykazu stanowisk [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-7/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO 0151/7/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku w powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-6/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-6/06 z dnia 2006-01-19 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-5/06

Zarządzenie Nr KO/0151-5/06 Burmistrza Koronowa – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Koronowo z dnia 19.01.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Gminnego Centrum Reagowania o zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-4/06

Zarządzenie Nr KO/0151-4/06 Burmistrza Koronowa – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Koronowo z dnia 19.01.2006 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania w Koronowie. [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-3/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-3/06 z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania komisji oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-2/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-2/06 z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Nr KO/0151-1/06

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-1/06 z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

metryczka