2020

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2020

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2020 z dnia 30.12.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2020 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenia usług związanych z utrzymaniem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.  w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenia na terenie Gminy Koronowo Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie na terenie miasta Koronowo Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, kotów wolno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2020 z dnia 09.12.2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2020 z dnia 09.12.2020 r. w sprawie: wolnego od pracy dnia 24.12.2020 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2021 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2020 z dnia 07 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2020 z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Transport odpadów komunalnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowa na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia procedury pn. "Zasady prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. oraz w treści "Ogłoszenia o [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2020 z dnia 25 listopada 2020

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2020 z dnia 25 listopada 2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń fitness, w ramach:Zadanie 1 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2020 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania "zakup sadzonek oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2020 z dnia 12.11.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2020 z dnia 12.11.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2020 z dnia 05 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2020 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie 1 - Dostawa i montaż urządzeń do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2020 z dnia 4 listopada 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie oddania w użytkowanie lokali na rzecz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2020 z dnia 02 listopada 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2020 z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2020 z dnia 02 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2020 r., sygn. GGK.7021.13.2.2020, pn.: "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2020 z dnia 02 listopada 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pod nazwą "Wycinka drzew [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2020 z dnia 30 października 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2020 z dnia 30 października 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163A.2020 z dnia 29 października 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur w celu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2020 z dnia 29 października 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2020 z dnia 29 października 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2020 z dnia 28 października 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2020 z dnia 28 października 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2020 z dnia 26 października 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2020 z dnia 26 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi9cznego pn. Dostawa dwóch samochodów ciężarowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2020 z dnia 19 października 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2020 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2020 z dnia 16 października 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2020 z dnia 15 października 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2020 z dnia 15 października 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2020 z dnia 14 października 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie procedury bezpieczeństwa oraz zasad przydziału pracownikom środków ochrony w związku z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2020 z dnia 14 października 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2020 r., sygn. ROŚKZE.631.8.2020, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2020 z dnia 12 października 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2020 z dnia 9 października 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2020 z dnia 9 października 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2020 z dnia 07 października 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2020 z dnia 07 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2020 r., sygn. GGK.6871.1.158.2020, pn.: [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2020 z dnia 06 października 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2020 z dnia 06 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2020 z dnia 5 października 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2020 z dnia 30 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2020 z dnia 30 września 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2020 z dnia 29 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2020 z dnia 28.09.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2020 z dnia 28.09.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ko [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2020 z dnia 24 września 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych polegające [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2020 z dnia 24 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2020 z dnia 22 września 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2020 z dnia 18 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2020 z dnia 18 września 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2020 z dnia 18 września 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2020 z dnia 14 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2020 z dnia 14 września 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2020 z dnia 11 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2020 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2020 r., sygn. GGK.6871.1.143.2020, pn.: "Zakup, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2020 z dnia 09 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2020 z dnia 09 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2020 z dnia 9 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2020 z dnia 9 września 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2020 z dnia 03 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2020 z dnia 03 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2020 r., sygn. GGK.7021.1.42.2020, pn.: "Zakup, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2020 z dnia 3 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2020 z dnia 3 września 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2020 z dnia 2 września 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2020 z dnia 2 września 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2020 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie" za rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdanie finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie" za rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2020 r., sygn. ROŚKZE.631.1.2020, pn.: Opracowanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia cennika usług Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Spacerowej i ulicy Objazdowej na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenia terenu rekreacyjnego ze strefą [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie przyznania lokalu z najmem socjalnym z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2020 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2021 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.005.113.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie: wolnego od pracy dnia 17.08.2020 r. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym  z 08 marca 1990 r. (Dz. U. 2020 r.  poz. 713), w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2020 z dnia 16 lipca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2020 z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji Rekrutacyjnej.„Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA Nr OR-S.0050.109.2020 z dnia 16.07.2020 r.

w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychNa podstawie przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2020 z dnia 02 lipca 2020

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2020 z dnia 02 lipca 2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.89.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2020 z dnia 1 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2020 z dnia 30 czerwca roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2020 z dnia 30 czerwca roku w sprawie: wyłonienia wykonawcy do opracowania pn.: Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo z perspektywą do 2024 r." oraz opracowania pn.: [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: wyłonienia wykonawcy do opracowania pn.: "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koronowo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. " [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zadania 1 - Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2020 z dnia 24.06.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2020 z dnia 24.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Korono [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie do dokonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych - inspektor -  w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" Na podstawie art. 30  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2020 z dnia 12 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny prac i wyłonienia laureatów konkursu na zdjęcie profilowe strony na portalu Facebook pn. "Gmina Koronowo - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy Koronowo w wyborach Prezydenta [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Koronowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2020 z dnia 2020-06-04

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2020 z dnia 2020-06-04 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zabezpieczenie osuwiska "Tucholska" i przebudowa ul. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2020 z dnia 03.06.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2020 z dnia 03.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koro [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie rozszerzenia składu komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych - inspektor - w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2020 z dnia 28 maja 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowa na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2019, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych środków; [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2020 z dnia 26 maja 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dla Gminy Koronowo oraz ustalenia jej regulaminu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2020 z dnia 20 maja 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2020 z dnia 12 maja 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2020 z dnia 11 maja 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2020 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowa na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania laboratoryjne w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2020 z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert wpływających w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2020 r. znak ROŚKZE.6131.49.2020 i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie czasowej zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2020-2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2020 z dnia 30.03.2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2019 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2020 z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2020 z dnia 20 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert wpływających w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2020 r. znak ROŚKZE.6131.48.2020 i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2020 z dnia 12 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2020 z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2020 z dnia 12 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2020 z dnia 9 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2020 z dnia 6 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2020 z dnia 6 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2020 z dnia 04 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2020 z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Transport odpadów komunalnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2020 z dnia 4 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2020 z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2020 z dnia 4 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2020 z dnia 4 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2020 z dnia 3 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2020 z dnia 3 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy Koronowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38A.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie obowiązkowej weryfikacji na tzw. Białej Liście Podatników VAT numeru rachunku bankowego kontrahenta oraz weryfikowania danych o kontrahencie zawartej na Białej Liście Podatników VAT przed zleceniem przelewu w Gminie Koronowo i jej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyznania lokalu z najmem socjalnym z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2020 z dnia 25 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2020 z dnia 18 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Koronowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: - działalności na [...]

Zarządzanie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku

Zarządzanie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych& [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji w celu likwidacji nieaktualnych pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2020 z dnia 2020-02-14

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2020 z dnia 12 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2020 z dnia 2020-02-12

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2020 z dnia 2020-02-12 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2020 z dnia 11 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2020 z dnia 10.02.2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie rozszerzenia składu komisji negocjacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie rozszerzenia składu komisji negocjacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.6.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przyznania lokalu z najmem socjalnym z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2020 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2019 z dnia 31 lipca 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zasad umożliwienia zwolnienia z długu z tytułu używania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2020 z dnia 10.01.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2020 z dnia 10.01.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty w zakresie wyboru wykonawcy, który będzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2020 z dnia 10.01.2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2020 z dnia 10.01.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pod nazwą "Wycinka drzew na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

metryczka