2009

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-101/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-104/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Koronowie za rok 2009. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-103/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie Nr 34/2002 Burmistrza Koronowa z dnia 24.09.2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w jednostce Urząd Miejski w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-102/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Koronowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Koronowo oraz zasad jej koordynacji. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-100/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 grudnia 2009 roku zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-98/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikacyjnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-97/09

Zarządzenia Burmistrza Koronowa z dnia 21 grudnia 2009 roku zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-99/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-96/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-96/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-95/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-94/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 grudnia 2009 roku zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-93/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wynajmu sali sportowej "Pilawa" w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-92/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowo z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-87/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-91/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08  Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-90/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-89/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w 2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-88a/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 listopada 2009 roku zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-88/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-87/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-86/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 listopada 2009 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-84/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-84/09 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie ustalenia ilości zastępców Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-85/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-85/09 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-83/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-83/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-82/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-82/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2010 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-81/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-81/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr KO/0151/74/2006 z dn. 13 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie jej regulaminu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-80/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-80/09 z dnia 05.11.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-79/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-79/09 z dnia 2 listopada 2009 r. o powołaniu "Komisji konkursowej" do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs ekologiczny "Już od dziś ja sam to zmienię i zadbam o swoje otoczenie" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-78/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-78/09 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-77/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-77/09 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-76/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-76/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2009 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-75/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-75/2009 z dnia 23 października 2009 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Romanowie w celu prowadzenia działalności [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-74/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-74/2009 z dnia 23 października2009 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Romanowie w celu prowadzenia działalności [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-73/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-73/09 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-72/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-72/09 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-71/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-71/09 z dnia 12.10.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-70/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-70/09 z dnia 30 września 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-69/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-69/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Burmistrza ze specjalnego funduszu nagród [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr SG/0151/68/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151/68/2009 z dnia 22 września 2009 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Romanowie w celu prowadzenia działaności [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-67/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-67/09 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-64/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-64/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-66/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-66/09 z dnia 04.09.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-65/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-65/09 z dnia 04 września 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. i powołania członka Rady Nadzorczej Komunalnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-63/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-63/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-62/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-62/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2009 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-61/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-61/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-60/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-60/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-59/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-59/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0151-40/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-58/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-58/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do prac związanych z przystąpieniem gminy o udzielenie pomocy w ramach pilotażowego programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-57/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-57/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu budynku remizy strażackiej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-56/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-56/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r.w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-55/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-55/09 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-54/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-54/09 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-53/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-53/09 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2009 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-52/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-52/09 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-51/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-51/09 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-50/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-50/09 z dnia 15.07.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-49/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-49/09 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015 oraz powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu uchwały Rady [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-48/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-48/09 z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-47/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-47/09 z dnia 08 lipca 2009 r. w sprawie terminu i procedury wypłacania środków przeznaczonych na stypendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-46/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-46/09 z dnia 08 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG/0151-45/09 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-44/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-44/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-45/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-45/09 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-43/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-43/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-42/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-42/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-39/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-39/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu świetlic wiejskich, będących w użyczeniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-41/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-41/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-40/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-40/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0151-31/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-38/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-38/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-37/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-37/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany powołania komisji do prac związanych z przystąpieniem gminy o udzielenie pomocy w ramach pilotażowego programu "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-36/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-36/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu gminy Koronowo za rok 2008; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 roku; [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-35/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-35/09 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-29/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-34/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-34/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2008. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-33/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-33/2009 o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarzadzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-32/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-32/2009 z dnia 27 maja 2009 r. o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-31/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-31/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2009/2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-30/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-30/2009 z dnia15 maja 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Koronowie oraz jednostki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-29/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-29/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-28/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-28/09 z dnia 07.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-27/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-27/09 z dnia 05.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-26/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-26/09 z dnia 04.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-25/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-25/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2009 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-24/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-24/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek najmu części nieruchomości stanowiących własność gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-23/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-23/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku [...]

Zarzadzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-22/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-22/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Koronowie za rok 2008. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-21/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-21/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury" w Koronowie za rok 2008. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-20/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-20/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna" w Koronowie za rok 2008. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151/19/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151/19/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do obsługi administracyjnej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. [...]

Zarzadzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-18/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-18/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-15/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-15/09 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-17/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-17/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do zweryfikowania wniosków o dzielenie wsparcia w ramach projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje" wdrażanego w ramach PO KL [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/16/09 z dnia 3 kwietnia 2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/16/09 w sprawie przyjęcia "Założeń do organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-14/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-14/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-13/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-13/09 o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-8/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-8/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-12/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-12/09 z dnia 10.03.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-9/09 z dnia 27 lutego 2009 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-9/09 z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-11/2009 z dnia 09.03.2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-11/2009 z dnia 09.03.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-10/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-10/2009 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowalnego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-7/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-7/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-6/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-5/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-4/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na sporządzenie wycen nieruchomości na terenie gminy Koronowo 2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-3/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-2/2009

Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-2/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej celem otwarcia i rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych na wykonanie w 2009 roku zadań publicznych z zakresu: -działania na [...]

Zarządz Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-1/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowo z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy [...]

metryczka