2012

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2012  z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Koronowie za rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2013 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na czas wojny. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2012z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2012z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.139.2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.139.2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia negocjacji w Wykonawcą. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.138.2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.138.2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.: "Usługi prawnicze w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2012 z dnia 26 listopada 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2012 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2012 z dnia 22 listopada 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2012 z dnia 22 listopada 2012 roku  w sprawie przekazania składnika majątku na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2012 z dnia 22 listopada 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2012 z dnia 19 listopada 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2012 z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2012 z dnia 19 listopada 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Koronowie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniania tej strony jednostkom [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-O.0050.130.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 listopada 2012 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-26/09 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie badania satysfakcji klienta z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130a.2012 z dnia 9 listopada 2012 roku

 Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130a.2012 z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2012 z dnia 6 listopada 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Łąsko Małe. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2012 z dnia 6 listopada 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Wiskitno. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2012 z dnia 5 listopada 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Koronowie oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2012 z dnia 5 listopada 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2012 z dnia 31 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2012 z dnia 31 października 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2012 z dnia 31 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2012 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2012 z dnia 26 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2012  z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Udzielenie długoterminowego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2012 z dnia 24 października 2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2012 z dnia 24 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o dotacje z budżetu Gminy Koronowo na  prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2012 z dnia 17 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2012 z dnia 17 października 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowa na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2012 z dnia 16 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2012 z dnia 15 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2012 z dnia 15 października 2012 r.         w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2012 z dnia 4 października 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2012 z dnia 4 października 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2012 z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2012 z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2012 z dnia 28 września 2012 r.w sprawie przekazani składników majątkowych na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Koronowo.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2012 z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2012 z dnia 28 września 2012 r.w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 21.09.2012 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Budowa Drogi Wtelno-Bytkowice-Salno" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2012 z dnia 17 września 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Łasko Małe. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13.09.2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2012 z dnia 7 września 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2012 z dnia 6 września 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przyjęcia "Procedury Pomocy Dziecku Krzywdzonemu Przemocą w Rodzinie w ramach współdziałania instytucji w gminie Koronowo". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2012 z dnia 3 września 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2012 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gminy. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania składników majątkowych jednostce organizacyjnej Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Gościeradz. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 rokuw sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2013. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 rokuw sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej         Sp. z o.o. i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2012 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu, za okulary korygujące wzrok, przysługującego pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających rozbudowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o dotację z budżetu gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2012 z dnia 27 lipca 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2012 z dnia 9 maja 2012 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2012 z dnia 26 lipca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2012 z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2012 z dnia 26 lipca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2012 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2012 z dnia 25 lipca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2013 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 lipca 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa  z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 lipca 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82a.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2012 z dnia 9 maja 2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2012  z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia procedury likwidacyjnej, przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozdysponowania majątkiem likwidowanej szkoły w związku z likwidacją Szkoły [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zrządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.63.2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół we Wtelnie oraz Szkoły Podstawowej w Sitowcu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. o powołaniu "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia oceny ogrodów w konkursie na "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim".  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie projektów miejscowego planu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2012 z dnia 30 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Renowacja budynku Synagogi w Koronowie." [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2012 z dnia 30 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2012 z dnia 29 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Sitowcu oraz Zespołu Szkół we Wtelnie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2012 z dnia 28 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Mąkowarsku oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2012 z dnia 28 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany ustalenia zmiany wysokości dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych placówek i szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2012 z dnia 28 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany ustalenia wysokości dotacji w roku 2012 na jednego ucznia dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2012 z dnia 24 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2011 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2012 z dnia 23 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2012 z dnia 22 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) danych o przedsiębiorcach, którzy uzyskali odpowiednio koncesję, wpis do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2012 z dnia 21 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2012 z dnia 21 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Mąkowarsku oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2012 z dnia 16 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania "Komisji Konkursowej" do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2012 z dnia 16 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2012 z dnia 16 maja 2012 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2012 z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.55.2012 z dnia 15 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.55.2012 z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2012 z dnia 14 maja 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2012 z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na demontaż, transport, utylizację wyrobów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2012 z dnia 11 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2012 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2012 z dnia 9 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2012 z dnia 9 maja 2012 r.  w sprawie zmiany ustalenia wysokości dotacji w roku 2012 na jednego ucznia dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2012 z dnia 9 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2012 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na Najładniejszą Posesję w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2012 z dnia 8 maja 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2012 z dnia 8 maja 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2012 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 kwietnia 2012 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2011, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 rokuw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Koronowie za rok 2011 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku            w sprawie zawiedzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2011 Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. "Obrona Cywilna Wokół Nas- Zagrożenia Cywilizacyjne XXI [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16.04.2012 roku w sprawie przekazania samochodu ciężarowgo na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2012

Zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.38.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 16.04.2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2012 w zakresie rozwoju sportu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa  Nr OR-S.0050.35.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej dom przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Koronowo w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.w sprawie planu kontroli na 2012 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa  Nr OR-S.0050.34.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury" w Koronowie za rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa  Nr OR-S.0050.33.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna" w Koronowie za rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa  Nr OR-S.0050.31.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.30.2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.30.2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2013 - 2017.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająceuchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2012 z dnia 28 marca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2012 z dnia 28 marca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2012 z dnia 27.03.2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2012 z dnia 27.03.2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2012 z dnia 26.03.2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2012 z dnia 26.03.2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2012 z dnia 22 marca 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim       w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2012 z dnia 21 marca 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2012 z dnia 21 marca 2012 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2012 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2012 z dnia 12.03.2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2012 z dnia 12.03.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Wykonanie usługi dystrybucji energii elektrycznej".&nb [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2012 z dnia 08.03.2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2012 z dnia 08.03. 2012 rokuw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2012 z dnia 2 marca 2012 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2012 z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie przekazania Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koronowie rozliczeń związanych z pokryciem wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2012 roku zadań publicznych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2012 z dnia 20 lutego 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2012 z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie rozformowania Formacji Obrony Cywilnej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2012 z dnia 20 lutego 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2012 z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego gminnej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 lutego 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2012 z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2012 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu wykorzystania nieruchomości gminnych w roku 2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2012 z dnia 2 lutego 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2012 z dnia 2 lutego 2012 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2012 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na zakup samochodu dla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.10.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku

 Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku             w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku

 Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku             w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert na zlecenie realizacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2012 z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie przekazania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koronowie rozliczeń związanych z kosztami egzekucji świadczeń alimentacyjnych wypłaconych z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2012 z dnia 3 stycznia 2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania Kart Usług w Urzędzie Miejskim  w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2012 z dnia 3 stycznia 2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2012 z dnia 3 stycznia 2012 rokuw sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół we Wtelnie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2012 z dnia 3 stycznia 2012

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2012 z dnia 3 stycznia 2012 rokuw sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół we Wtelnie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji w roku 2012 na jednego ucznia dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych placówek i szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2012. [...]

metryczka