2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarżądowych na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 grudnia 2021)
Opublikował: Beata Kolasińska (13 grudnia 2021, 13:11:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1193