2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług pod nazwą "Realizacja prac związanych z utrzymaniem poprawnego stanu sanitarnego w gminie, polegających na unieszkodliwieniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. jako materiał kategorii 1 i 2, w tym odbiorze, transporcie i likwidacji zwłok padłych porzuconych zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny leśnej z terenu Gminy Koronowo"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (16 grudnia 2019)
Opublikował: Marta Sadkowska (20 grudnia 2019, 12:18:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 805