2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (1 kwietnia 2019)
Opublikował: Marta Sadkowska (3 kwietnia 2019, 15:12:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216