2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2015 z dnia 14 maja 2015 rokuZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2015 z dnia 14 maja 2015 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawców zadań pn. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej                w Koronowie Nr V/36/15, Nr V/37/15, Nr V/38/15, Nr V/39/15  z dnia 13 lutego 2015 r.;             Nr VII/68/15,  Nr VII/69/15 z dnia 25 marca 2015 r. oraz projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo  w zakresie  kreślonym uchwałą Nr VII/70/15
metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (14 maja 2015)
Opublikował: Aleksandra Szews (19 maja 2015, 11:04:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819