2013

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2013

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kornowie

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kornowie (Oczyszczalnia ścieków w Koronowie i Oczyszczalnia [...]

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko -Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia Kujawsko - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Konarskiego 1-3 85- 066 Bydgoszcz

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko -Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia Kujawsko - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Konarskiego 1-3 85- 066 Bydgoszcz [...]

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy ul. Plac Piastowski 4a, Bydgoszcz w Miejsko - Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy ul. Plac Piastowski 4a, Bydgoszcz w Miejsko - Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35 85-224 Bydgoszcz w Miejsko- Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, 85-224 Bydgoszcz w Miejsko - Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie [...]

Kontrola przeprowadzona przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Wydział Kontroli Płatników Składek, ul. Św. Trójcy 33 85-224 Bydgoszcz

Kontrola przeprowadzona przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Wydział Kontroli Płatników Składek, ul. Św. Trójcy 33 85-224 Bydgoszcz.Zakres kontroli:1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na [...]

Kontrola przeprowadzona przez: Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Bydgoszczy, Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz

Kontrola przeprowadzona przez: Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Bydgoszczy, Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz w zakresie wykonania w 2012 roku budżetu państwa w części 85/04 województwo kujawsko - pomorski, w zakresie wybranych [...]

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko -Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko -Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz w zakresie: realizacji usług opiekuńczych, oceny realizacji pracy socjalnej, prawidłowości i [...]

Kontrola przeprowadzona przez: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz

Kontrola przeprowadzona przez: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz w zakresie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w [...]

Kontrola przeprowadzona przez: Kujawsko-Pomorski Inspektor Transportu Drogowego, ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz

Kontrola przeprowadzona przez: Kujawsko - Pomorski Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy w zakresie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), a także [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektu [...]

metryczka