2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Kontrole przeprowadzone w 2010 roku

 1. Organ kontrolujący:
  Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  Zakres kontroli:
  Przeprowadzenie kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013w zakresie Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.
  Czas trwania:
  23.01.2010 r. - 25.01.2010 r.

 2. Organ kontrolujący:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
  Zakres kontroli:
  Kontrola w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
  Czas trwania:
  22.06.2010 r.

 3. Organ kontrolujący:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
  Zakres kontroli:
  Realizacja dotacji na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego 
  Czas trwania:
  05.10.2010 r.

 4. Organ kontrolujący:
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
  Zakres kontroli:
  Kontrola sanitarna składowiska odpadów w Srebrnicy
  Czas trwania:
  17.11.2010 r.

 5. Organ kontrolujący:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Zakres kontroli:
  Kontrola w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Czas trwania:
  26.11.2010 r.
   


metryczka


Wytworzył: Mariusz Stanek (27 lipca 2010)
Opublikował: Michał Szałkowski (27 lipca 2010, 09:18:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Stanek (31 stycznia 2012, 13:13:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7128