2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku

 1. Organ kontrolujący:
  Najwyższa Izba Kontroli (Delegatura w Bydgoszczy)
  Zakres kontroli:
  Funkcjonowanie kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
  Czas trwania: 
  od 11 kwietnia 2011 r. do 16 maja 2011 r. 
  (z przerwami w dniach 26, 27, 29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r.)
  Dokumentacja:
  Protokół kontroli (8491kB) pdf
  wystąpienie pokontrolne (194kB) pdf
  pismo (41kB) pdf
  pismo (72kB) pdf

 2. Organ kontrolujący:
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
  Zakres kontroli:
  Kontrola sanitarna toalet ogólnodostępnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie
  Czas trwania: 
  4 sierpnia 2011 r. 
  Dokumentacja:
  treść protokołu (233kB) pdf

 3. Organ kontrolujący:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
  Zakres kontroli:
  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Koronowo
  Czas trwania: 
  od 2 sierpnia 2011 r. do 21 października 2011 r.
  Dokumentacja:
  wystąpienie pokontrolne (254kB) pdf
  Dostęp do pełnej treści dokumentacji (z racji na jej obszerność) na stanowisku Skarbnika Gminy w Urzędzie Miejskim w Koronowie 

 4. Organ kontrolujący:
  Najwyższa Izba Kontroli (Delegatura w Bydgoszczy)
  Zakres kontroli:
  Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych.
  Czas trwania: 
  od 24 sierpnia 2011 do 16 września 2011 
  (z przerwami w dniach 6-15 września 2011 r.)
  Dokumentacja:
  treść protokołu (245kB) pdf  
  wystąpienie pokontrolne (103kB) pdf  
  pismo (41kB) pdf

 5. Organ kontrolujący:
  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
  Zakres kontroli:
  Archiwum Zakładowe
  Czas trwania: 
  9 września 2011 r.  
  Dokumentacja:
  treść protokołu USC (153kB) pdf  
  treść protokołu Urząd (265kB) pdf  
  wystąpienie pokontrolne (92kB) pdf  
  pismo (31kB) pdf

 6. Organ kontrolujący:
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Zakres kontroli:
  Kontrola gospodarowania wodami
  Czas trwania: 
  18 października 2011 r.
  Dokumentacja:
  zawiadomienie (61kB) pdf
  treść protokołu (254kB) pdf  
   
 7. Organ kontrolujący:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
  Zakres kontroli:
  Wydatkowanie dotacji przeznaczonych na realizację zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach 2009-2010"
  Czas trwania: 
  12 grudnia 2011 r.  
  Dokumentacja:
  treść protokołu (286kB) pdf
  wystąpienie pokontrolne (41kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mariusz Stanek (31 stycznia 2012)
Opublikował: Mariusz Stanek (31 stycznia 2012, 10:30:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szews (13 lutego 2014, 13:59:15)
Zmieniono: korekta techmniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5851