2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Kontrole przeprowadzone w 2008 r.

 1. Organ kontrolujący:
  Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Zakres kontroli:
  Sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli problemowej dot. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  Czas trwania:
  28.02.2008 r. - 29.02.2008 r.
  Miejsce udostępnienia protokołu:
  Urząd Miejski w Koronowie
  ul. Plac Zwycięstwa 1
  86-010 Koronowo
  Stanowisko: Sekretarz Gminy
  pok. Nr 18

 2. Organ kontrolujący:
  Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Zakres kontroli:
  Poziom świadczenia usług przez dysponenta zespołu ratownictwa medycznego oraz realizacja przez dysponenta zespołu ratownictwa medycznego zadań wynikających z podpisanej z OW NFZ w Bydgoszczy umowy, o której mowa w art. 49 ustawy o PRM na realizacje zadań dysponenta zespołów ratownictwa medycznego na 2007 rok.
  Czas trwania:
  04.03.2008 r.
  Miejsce udostępnienia protokołu:
  Urząd Miejski w Koronowie
  ul. Plac Zwycięstwa 1
  86-010 Koronowo
  Stanowisko: Sekretarz Gminy
  pok. Nr 18

 3. Organ kontrolujący:
  Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
  Zakres kontroli:
  Kontrola celowości zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - projekt nr Z/2.04/II/3.1/66/05 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mąkowarsku - III etap".
  Czas trwania:
  22.08.2008 r. - 23.09.2008 r.

 4. Organ kontrolujący:
  Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Zakres kontroli:
  Celem kontroli jest ocena prawidłowości postępowania w zakresie wypłat należnych rolnikom środków dofinansowanych, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz analiza pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych dokumentów związanych z wydatkowaniem środków dotacji celowej.
  Czas trwania:
  03.09.2008 r. - 03.10.2008 r.

 5. Organ kontrolujący:
  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
  Zakres kontroli:
  Kontrola archiwum Zakładowego - Urząd Stanu Cywilnego
  Czas trwania:
  07.11.2008 r.
  Miejsce udostępnienia protokołu:
  Urząd Miejski w Koronowie
  ul. Plac Zwycięstwa 1
  86-010 Koronowo
  Stanowisko: Sekretarz Gminy
  pok. Nr 18

metryczka


Wytworzył: Michał Szałkowski (23 marca 2009)
Opublikował: Michał Szałkowski (23 marca 2009, 09:02:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6932