2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Kontrole przeprowadzone w 2012 roku

Kontrole przeprowadzone w 2012 roku

 1. Organ kontrolujący:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy - Wydział Kontroli gospodarki Finansowej
  Zakres kontroli:
  Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr RIO-KF-4104-52/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku
  Czas trwania: 
  od 2 sierpnia 2012 r. do 8 sierpnia 2012 r. 
  Dokumentacja:
  Protokół (376kB) pdf
 2. Organ kontrolujący: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Zakres kontroli:
  Kontrola dotyczyła  prawidłowości realizowania zadań związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i udostępnianiem danych osobowych
  Czas trwania:
  1 sierpnia 2012 r.
  Dokumentacja:
  Projekt wystąpienia pokontrolnego (3500kB) pdf
  Wystąpienie pokontrolne (2932kB) pdf
 3. Organ kontrolujący: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Wydział Nadzoru i Kontroli
  Zakres kontroli: Wykonywanie  wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w:
  • ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  -  ewidencja  kąpielisk ,
  • ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej,
  • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwienie skarg i wniosków
  Czas trwania:                                                                                                     od 7 września 2012 r. do 17 września 2012 r.
  Dokumentacja:
                                                                                                 Projekt wystąpienia pokontrolnego (4698kB) pdf                                                                                                                                                    Wystąpienie pokontrolne (4485kB) pdf

metryczka


Wytworzył: sekretarz Gminy (7 września 2012)
Opublikował: Michał Szałkowski (7 września 2012, 11:59:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szews (22 listopada 2012, 14:23:10)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5807