2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2012 z dnia 25 lipca 2012 r.
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych" na podstawie art.19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U.  z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (25 lipca 2012)
Opublikował: Aleksandra Szews (25 lipca 2012, 13:42:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1254