2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-36/09

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-36/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu gminy Koronowo za rok 2008; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 roku; kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku.


Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-36/09 (4700kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (1 czerwca 2009)
Opublikował: Michalina Błażejczyk (1 czerwca 2009, 13:23:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1952