2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2022 z dnia 19 maja 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2022 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (19 maja 2022)
Opublikował: Beata Kolasińska (25 maja 2022, 15:09:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897