Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Miejska
  · · Poprzednie kadencje
  · · · IV kadencja Rady - lata 2002-2006
  · · · · Skład Rady (lata 2002 - 2006)
  · · · · Komisje Rady (lata 2002 - 2006)
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · Komisja Przestrzegania, Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Protokoły z posiedzeń Komisji (2002 - 2006)
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Plany pracy Rady
  · · · · · Plan pracy na 2003 r.
  · · · · · Plan pracy na 2004 r.
  · · · · · Plan pracy na 2005 r.
  · · · · · Plan pracy na 2006 r.
  · · · · Zawiadomienia o sesji Rady
  · · · · Harmonogram szkoleń
  · · · · Protokoły z obrad sesji (lata 2002 - 2006)
  · · · V kadencja Rady - lata 2006-2010
  · · · · Skład Rady
  · · · · Plan pracy Rady
  · · · · Kluby Radnych
  · · · · Komisje Rady
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · · Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji
  · · · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Zawiadomienia o sesji Rady
  · · · · Protokoły z obrad sesji
  · · · · Protokoły z posiedzeń Komisji
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · VI kadencja Rady – lata 2010-2014
  · · · · Zawiadomienia o sesji
  · · · · Protokoły z sesji
  · · · · Skład VI kadencji Rady Miejskiej
  · · · · kluby radnych
  · · · · Składy komisji Rady Miejskiej
  · · · · Protokoły z posiedzeń komisji
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Plan pracy Rady
  · · · · Plan pracy Rady Miejskiej
  · · · · Kompetencje Rady
  · · · · Projekty uchwał
  · · · VII kadencja Rady Miejskiej - lata 2014-2018
  · · · · Zawiadomienie o Sesji
  · · · · Protokoły z sesji
  · · · · Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · · Wspólne posiedzenie komisji
  · · · · Protokoły z posiedzeń komisji
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospdoarczego
  · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · · Wspólne posiedzenie komisji
  · · · · Skład VII kadencji Rady Miejskiej
  · · · · Składy komisji Rady Miejskiej
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · · · · Doraźna Komisja Statutowa
  · · · · Plan pracy komisji Rady
  · · · · Kluby Radnych
  · · · · Plan pracy Rady Miejskiej
  · · Kompetencje rady
  · · VIII kadencja Rady Miejskiej - lata 2018-2023
  · · · Zawiadomienie o sesji
  · · · Protokoły z sesji
  · · · Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Wspólne posiedzenie komisji
  · · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · Protokoły z posiedzeń komisji
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · Wspólne posiedzenie komisji
  · · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · · Komisja Statutowa
  · · · Kompetencje rady
  · · · Skład VIII Rady Miejskiej
  · · · Kluby radnych
  · · · Składy komisji Rady Miejskiej
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · · Komisja Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Statutowa
  · · · Plan pracy Komisji Rady
  · · · Plan pracy Rady Miejskiej
  · · · Transmisja on-line
  · · · Petycje
  · · · · 2019
  · · · · 2020
  · Burmistrz Koronowa
  · Urząd Miejski
  · · Struktura organizacyjna
  · · Regulamin pracy
  · · I Zastępca Burmistrza
  · · II Zastępca Burmistrza
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Komórki organizacyjne
  · · · Wydział Finansowo-Budżetowy
  · · · Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  · · · Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  · · · Wydział Organizacyjny
  · · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · · Stanowisko ds. zamówień publicznych
  · · · Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji
  · · · Pion Ochrony Informacji Niejawnej
  · · · Rejestracja Pojazdów i Komunikacja
  · · · Audytor wewnętrzny
  · · · Inspektor Ochrony Danych
  · · · Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
  · · · Wydział Rolnictwa,Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
  · · · Stanowiska ds. PPOŻ Gminy
  · Jednostki organizacyjne
  · · Miejsko - Gminny Zespoł Edukacji w Koronowie
  · · · Status prawny
  · · · Opis działalności
  · · · Pracownicy
  · · · Kontakt
  · · Szkoły, przedszkola i żłobki
  · · · Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie
  · · · Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim
  · · · Zespół Szkół we Wtelnie
  · · · Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku
  · · · Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie
  · · · Szkoła Podstawowa w Witoldowie
  · · · Szkoła Podstawowa w Łąsku Wielkim
  · · · Szkoła Podstawowa w Sitowcu
  · · · Szkoła Podstawowa w Buszkowie
  · · · Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie
  · · · Żłobek Samorządowy w Koronowie
  · · · Żłobek Samorządowy we Wtelnie
  · · Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
  · · · kadra
  · · · Opis działalności
  · · · Statut
  · Instytucje kultury
  · · Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  · · Miejska Biblioteka Publiczna
  · · · Statut
  · · · Regulamin Organizacyjny
  · Spółki gminne
  · Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  · Jednostki pomocnicze gminy: Sołectwa i OKSM
  · · Jednostki pomocnicze - kadencja 2003-2007
  · · · Sołectwa (2003 - 2007)
  · · · Osiedlowe Komitety Samorządu Mieszkańców (2003 - 2007)
  · · Jednostki pomocnicze - kadencja 2007-2011
  · · · Sołectwa (2007-2011)
  · · · Osiedlowe Komitety Samorządu Mieszkańców (2007-2011)
  · · Jednostki pomocnicze - kadencja 2011-2015
  · · · Sołectwa (2011-2015)
  · · · Osiedlowe Komitety Samorządu Mieszkańców (2011-2015)
  · · Jednostki pomocnicze - kadencja 2015 - 2019
  · · · Sołectwa (2015-2019)
  · · · Osiedlowe Komitety Samorządu Mieszkańców (2015-2019)
  · · Jednostki pomocnicze - kadencja 2019 - 2024
  · · · Sołectwa (2019-2024)
  · · · Osiedlowe Komitety Samorządu Mieszkańców (2019-2024)
  · Okręgi wyborcze
  · · Okręg wyborczy Nr 1
  · · Okręg wyborczy Nr 2
  · · Okręg wyborczy Nr 3
  · · Okręg wyborczy Nr 4
  · Oświadczenia majątkowe
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
 GMINA KORONOWO
  · Strategia rozwoju
  · Programy i zamierzenia
  · Raport o stanie Gminy Koronowo
  · · 2018
  · Organizacje pozarządowe - zdrowie, sport
  · · Konkursy
  · · Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  · · · Programy
  · · · Sprawozdania
  · Współpraca zagraniczna
  · Honorowy obywatel gminy
  · Medal 'ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ'
  · Kontrola
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
  · · 2002
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Ochrona środowiska
  · · Gospodarka odpadami
  · · · Program Ochrony Środowiska
  · · · Plan Gospodarki Odpadami
  · · · Informacje Burmistrza Koronowa
  · · · Odpady komunalne
  · · · Odpady niebezpieczne
  · · · Nieczystości ciekłe
  · · Informacja o środowisku i jego ochronie
  · · · Postanowienie- uzgodnienie Starosty Bydgoskiego
  · · · Postanowienia - uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  · · · Informacje Burmistrza Koronowa
  · · Obwieszczenia, komunikaty
  · · · Informacja o projekcie aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Koronowo
  · · Druki do pobrania
  · · SIOS
  · Kodeksy Etyczne
  · Nabór na stanowiska
  · · Ogłoszenia o naborze
  · · Regulamin naboru na wolne stanowiska
  · · Wyniki naborów na stanowiska urzędnicze
  · · Ogłoszenia o konkursach
  · Konsultacje z mieszkańcami
  · Liczba Ludności
  · Zgromadzenia
  · · Wykaz zgromadzeń
  · Zespół interdyscyplinarny
  · · Informacje
  · Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie
  · · Zakres działania Komisji
  · Rejestry i Ewidencje
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie
  · Wykaz spraw i sposób ich załatwiania
  · · Karty usług
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · Prowadzenie działalności gospodarczej
  · Niesłyszący
  · Bezpłatne porady prawne
  · Petycje
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Kwalifikacja wojskowa
 PRAWO
  · Dziennik Ustaw
  · Monitor Polski
  · Dzienniki Urzędowe
  · Prawo miejscowe
  · Apele Rady
  · Uchwały Rady
  · Rejestr Uchwał
  · Statut Gminy
  · Protokoły z obrad sesji
  · Wnioski, interpelacje i zapytania
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Koronowo
  · · Decyzje o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2015 r.
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo
  · · · Rejestr obowiązujących MPZP
  · · · Plany MPZP
  · · · Obwieszczenia
  · · Ocena aktualności stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów mista i gminy Koronowo za okres od 2010 - 2015 roku
  · · Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej
  · · · 2009
  · · · 2017
  · · Ogłoszenia
  · Zarządzenia Burmistrza
  · · Zarządzenia Burmistrza
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2016 r.
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Zarządzenia Burmistrza jako kierownika jednostki
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · Informacje Burmistrza
  · · Sprawozdania z działalności Burmistrza
  · · Realizacja uchwał Rady Miejskiej
  · · Zawiadomienia Burmistrza
 FINANSE MIASTA
  · Budżet
  · · Budżet na 2014 rok
  · · Budżet na 2013 r.
  · · Budźet na 2015 rok
  · · Budżet na 2012 r.
  · · Budżet na 2015 r.
  · · Budżet na 2009 rok
  · · Budżet na 2010 rok
  · · Budżet na 2011 rok
  · · Budżet na 2008 rok
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2006
  · · Informator budżetowy
  · · Budżet na 2016 rok
  · · Budżet na rok 2017
  · · Budżet na 2018 rok
  · · Budżet na 2019 rok
  · · Budżet na rok 2020
  · Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu
  · · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · · Informacje z przebiegu wykonania budżetu
  · · Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
  · · Sprawozdania i informacje finansowe w Gminie Koronowo
  · · · 2018
  · · · · Gmina Koronowo
  · · · · UM Koronowo
  · · · · MGOPS
  · · · · MGZE
  · · · · MGOSiR
  · · · · Przedszkole Samorządowe w Koronowie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim
  · · · · Zespół Szkół we Wtelnie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku
  · · · · Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Witoldowie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Sitowcu
  · · · · Szkoła Podstawowa w Buszkowie
  · · · · Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie
  · · · · Żłobek Samorządowy w Koronowie
  · · · · Żłobek Samorządowy we Wtelnie
  · · · · Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
  · · · · Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
  · · · · Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
  · · · 2019
  · · · · Gmina Koronowo
  · · · · Urząd Miejski w Koronowie
  · · · · Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
  · · · · Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
  · · · · Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
  · · · · Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim
  · · · · Zespół Szkół we Wtelnie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku
  · · · · Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Witoldowie
  · · · · Szkoła Podstawowa w Sitowcu
  · · · · Szkoła Podstawowa w Buszkowie
  · · · · Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie
  · · · · Żłobek Samorządowy w Koronowie
  · · · · Żłobek Samorządowy we Wtelnie
  · · · · Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
  · · · · Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
  · · · · Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
  · Zamówienia publiczne
  · · Zamówienia publiczne
  · · Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  · · Rozstrzygnięcia przetargów
  · · Informacje o zamiarze zawarcia umowy
  · Przetargi - Nieruchomości
  · Podstawowa kwota dotacji
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · · 2020 r
  · · 2021
 WYBORY
  · Prawo wyborcze
  · Wybory samorządowe
  · · Wybory samorządowe 2018
  · · · Zarządzenia
  · · · Obwieszczenia
  · · · Uchwały Rady Miejskiej
  · · · Uchwały MKW
  · · · Inne informacje
  · · · Postanowienia
  · Wybory Prezydenta RP
  · · Wybory Prezydenta RP 2015
  · · · Zarządzenia
  · · · Uchwały
  · · · Obwieszczenia
  · · · Inne Informacje
  · · Wybory Prezydenta RP 2020
  · · · Wybory zarządzone na 28.06.2020
  · · · · Zarządzenia
  · · · · Uchwały
  · · · · Obwieszczenia
  · · · · Informacje
  · · · · Postanowienia
  · · · Wybory zarządzone na 10.05.2020
  · · · · Zarządzenia
  · · · · Uchwały
  · · · · Obwieszczenia
  · · · · Informacje
  · · · · Postanowienia
  · Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  · · Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
  · · · Zarządzenia
  · · · Obwieszczenia
  · · · Uchwały
  · · · Postanowienia
  · · · Informacje
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · · · Zarządzenia
  · · · Obwieszczenia
  · · · Uchwały Rady Miejskiej
  · · · Uchwały
  · · · Informacje
  · · · Postanowienia
  · Wybory ławników sądowych
  · Powszechny Spis Rolny
  · · Pytania i Odpowiedzi
 OBWIESZCZENIA
  · Środowisko
  · Pozostałe
 ZAWIADOMIENIA