Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.28.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 14 lipca 2022  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)