Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki nr 050108 C od km 0 + 006,39 do km 0 = 996,39 w miejscowości Buszkowo.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.5.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)