Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.8.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)