Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Dostawa zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.23.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2020  09:00

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Remont nawierzchni dróg gminnych w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.21.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2020  09:00

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBICZNYM pn. Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu śmieciarka dwukomorowa

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.24.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2020  09:00

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Zadanie 1 – Dostawa i montaż urządzeń do strefy fitness w sołectwie Morzewiec Zadanie 2 – Zagospodarowanie terenu wraz ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Morzewcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.25.2020
wartość: poniżek 5.350.000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)