Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 147) starsze uchwały »Uchwała nr LIV/458/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Uchwała nr LIV/457/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017–2024

Uchwała nr LIII/456/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo, w miejscowości Wtelno

Uchwała nr LIII/455/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów „Przyrzecze I”, położonych w Koronowie

Uchwała nr LIII/454/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Uchwała nr LIII/453/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wrota Sukcesu II”, złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17 w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Uchwała nr LIII/452/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LIII/451/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LIII/450/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Uchwała nr LIII/449/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017–2024

Uchwała nr LIII/448/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie

Uchwała nr LIII/447/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie

Uchwała nr LIII/446/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017


w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Uchwała nr LII/445/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017


w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 – 2022”

Uchwała nr LII/444/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo

Uchwała nr LII/443/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała nr LII/442/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej i ustanowienie służebności przejścia i przejazdu

Uchwała nr LII/441/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo

Uchwała nr LII/440/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LII/439/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 147) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij