Informacja

  Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Koronowie

działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

  Dodatkowo Burmistrz Koronowa powołał pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji programu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Pełnomocnik sprawuje bezpośrednią opiekę nad realizacją gminnego programu, nadzoruje merytorycznie realizację poszczególnych przedsięwzięć programu i formalną prawidłowość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pełnomocnik Burmistrza Koronowa do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych:
 • Żaneta Zenel
Posiedzenia Komisji odbywają się:
 • pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, od godz. 15.30
w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Pomianowskiego 1 pokój nr: 22 i 21.
Nr telefonu komisji - (52) 382-64-82

Komisja działa w następującym składzie:
 1. Pani Sylwia Klonowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Pani Adela Rojek - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Pani Maria Skoczyńska-Grygier - Członek Komisji
 4. Pani Żaneta Zenel - Członek Komisji
 5. Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Członek Komisji
 6. Pani Halina Markiewicz - Członek Komisji
 7. Pani Dorota Popa - Członek Komisji
 8. Pan Ryszard Chrzanowski - Członek Komisji
 9. Pan Wojciech Skoczek - Członek Komisji
BEZPŁATNA POMOC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORONOWO!

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (25 sierpnia 2016)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (13 września 2016, 06:30:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (14 stycznia 2022, 13:18:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6712