Informacje Burmistrza Koronowa

Informacje Burmistrza Koronowa

Informacja Burmistrza Koronowa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Koronowo, 19.06.2015 r. RGGiOŚ.6220.2.4.2015     I N F O R M A C J A   Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie - udział społeczeństwa RGGiOŚ-7624/42/09

  RGGiOŚ-7624/42/09                                      [...]

Informacja Burmistrza Koronowa RGGiOŚ-6431/2/09

RGGiOŚ-6431/2/09     INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA     Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 25 lit. b ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Informacja Burmistrza Koronowa RGGiOS-6431/2/09

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA     Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 25 lit. b ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/8/09

I N F O R M A C J A BURMISTRZA KORONOWA       Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/7/09

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.21 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/6/09

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA     Na podstawie art.21 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie RGGiOŚ-7624/3/09

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA o umorzeniu postępowania w sprawie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa dot. wydania decyzji w sprawie RGGiOŚ-7624/4/09

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA o umorzeniu postępowania w sprawie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/5/09

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA     Na podstawie art.21 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/4/09

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA     Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/3/09

      INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA     Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie RGGiOŚ-7624/2/09

    INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA     Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

metryczka