Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


Kierownik Wydziału
Jarosław Stoba
tel. 523826-474
email: jaroslaw.stoba@um.koronowo.pl

Ewidencja Ludności
Marzena Tomaszewska-Rybka
(52) 3826 466
Dowody Osobiste
Daria Ozimkowska
Katarzyna Obarzanek-Świtała
(52) 3826 464
Działalność Gospodarcza
Żaneta Zenel
(52) 3826 482
Sprawy Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Karolina Szałkowska
(52) 3826 483
Gospodarka Mieszkaniowa
Danuta Huilca-Castillo
(52) 3826 484
Sprawy wojskowe, obywatelskie i gminna ochrona przeciwpożarowaWłodzimierz Gajewski
(52) 3826 474
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Kamila Wanatowska
Michał Szulc
Aleksandra Nalewajko
Paweł Nowicki
Jacek Maćkowiak
(52) 3826 475


Wydział mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania kryzysowego należy:

 1. realizacja zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego -     nr tel.: (52) 3826 474:
  • nadzór nad realizacją przedsięwzięć obronnych w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych podległych burmistrzowi,
  • koordynowanie i realizacja zadań należących do Szefa Obrony Cywilnej Gminy Koronowo,
  • współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
 2. realizacja zadań z zakresu spraw wojskowych, obywatelskich i gminnej ochrony przeciwpożarowej - nr tel.: (52) 3826 474:
  • realizacja spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń publicznych oraz zezwoleń na  prowadzenie imprez masowych,
  • nadzór nad funkcjonowaniem gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych,
  • organizacja kąpielisk gminnych i zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie Zalewu Koronowskiego,
  • realizacja zadań z zakresu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy - nr tel.: (52) 3822-226; email: gczk@um.koronowo.pl:
  • zapewnienie warunków koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych na terenie Gminy Koronowo,
  • obsługa monitoringu wizyjnego miasta Koronowa.
 3. realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:
   • prowadzenie rejestru mieszkańców, 
   • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców w wyborach, 
   • sporządzenie wykazów związanych z prowadzeniem obowiązku szkolnego, 
 4. realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, 
 5. realizacja zadań z zakresu działalności gospodarczej: 
   • dokonywanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
   • udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Koronowa, którzy zostali wykreśleni z ewidencji do dnia 31.12.2011 r., 
   • potwierdzania okresu prowadzenia działalności rzemieślniczej i handlowej, 
   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 
 6. realizacja zadań z zakresu spraw zdrowia i osób niepełnosprawnych: 
   • wydawanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, 
   • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  Pełnomocnikiem Wojewody ds. Obsługi Niepełnosprawnych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Samodzielnym Publicznym  Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Koronowie oraz innymi jednostkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, związkami i stowarzyszeniami w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, 
   • realizowanie regionalnych programów zdrowotnych, 
   • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem dot. konkursów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. 
 7. Realizacja zadań ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a w szczególności: 
   • Opracowanie, wdrożenie i realizacja: 
    • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
    • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
   • Wystawianie skierowań na rzecz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego bądź socjalnego. 
   • Nadzór nad realizacją polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie gminy. 
   • Wykwaterowanie z budynków przeznaczonych do rozbiórki, remontu lub modernizacji; w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia. 
   • Współpraca z zarządcami nieruchomości, nie należącymi do publicznego zasobu mieszkaniowego, w zakresie czynszów najmu lokali mieszkalnych. 
   • Sporządzanie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego gminy lub jego części i ogłaszanie ich w Dzienniku   Urzędowym. 
   • Przygotowanie i realizacja rocznego wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali z zasobu gminy. 
   • Obsługa i przygotowanie materiałów na komisję mieszkaniową oraz prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego i wniosków o zamianę. 
   • Przyjmowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego lub zamiennego. 
   • Przyjmowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych, socjalnych. 
   • Przyjmowanie wniosków o nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po zgonie najemcy. 
   • Przeprowadzanie  wizji lokalowych u osób ubiegających się o dokonanie przydziału lokalu mieszkalnego bądź socjalnego z zasobu gminy.

Wytworzył: Michał Szałkowski (15 września 2008)
Opublikował: Michał Szałkowski (15 września 2008, 14:34:32)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (31 stycznia 2019, 15:05:29)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20418

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij