Skład V kadencji Rady Miejskiej w Koronowie


1. Przewodniczący Rady
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1
Zdjęcie
Myk Grzegorz Alojzy

Kompetencje Przewodniczącego Rady:
 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Przewodniczący Rady w szczególności:
  1. zwołuje sesje Rady,
  2. przewodniczy obradom,
  3. czuwa nad zabezpieczeniem ładu i porządku obrad sesji,
  4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  6. podpisuje uchwały Rady,
  7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 3. Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje petentów w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, pokój nr 23
we wtorki w godzinach: od 8:00 do 9.00 i od 17.00 do 18.00.

2. Makowska Dorota Maria - Wiceprzewodnicząca Rady
- wybrana w Okręgu wyborczym Nr 1

3. Strąk Maria - Wiceprzewodnicząca Rady
- wybrana w Okręgu wyborczym Nr 1

4. Borowicz Henryk Józef
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

5. Czarnotta Danuta Elżbieta
- wybrana w Okręgu wyborczym Nr 2

6. Czerkawski Leszek Stefan
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4
W dniu 26 listopada 2008 r. Uchwałą Nr XXVI/293/08 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

7.
Dłuska Iwona Barbara
- wybrana w Okręgu wyborczym Nr 4
W dniu 29 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXVIII/312/08 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wstąpienie Pani Iwony Barbary Dłuskiej do składu Rady Miejskiej, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niej przesłanka o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.)

8. Gordon Tomasz
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4

9. Gut Roman Michał
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2

10. Jagielski Piotr Mirosław
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2

11. Januszewski Czesław Wincenty
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

12. Klonowski Tadeusz Benedykt
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1
W dniu 28 stycznia 2009 r. Uchwałą Nr XXIX/328/09 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wstąpienie Pana Tadeusza Benedykta Klonowskiego do składu Rady Miejskiej, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.)

13. Krawaczyńska Halina Maria
- wybrana w Okręgu wyborczym Nr 2

14.
Kuropatwiński Marian Bogusław
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1

15. Makowski Maciej Sławomir
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 1
W dniu 29 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXVIII/313/08 Rada Miejska w Koronowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

16. Marszelski Sławomir Stefan
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

17. Poraziński Tomasz Waldemar
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 2

18. Raddatz Olech Stanisław
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

19. Semrau Ewa Janina
- wybrana w Okręgu wyborczym Nr 4

20. Siekierska Ewa Urszula
- wybrana w Okręgu wyborczym Nr 3

21. Steinke Ryszard
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 3

22. Szczepiński Jerzy Zygmunt
- wybrany w Okręgu wyborczym Nr 4

23. Szkopiak Renata
- wybrana w Okręgu wyborczym Nr 4

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (30 listopada 2006)
Opublikował: Michał Szałkowski (30 listopada 2006, 11:09:14)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (26 lutego 2009, 08:13:08)
Zmieniono: dodano Pana Tadeusza Klonowskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7961