2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2016 z dnia 6 lipca 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2016  z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn.: "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (6 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Babińska (8 lipca 2016, 12:06:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581