Wydział Organizacyjny


Pracą wydziału kieruje Sekretarz Gminy

Kierownik Wydziału, Kadry
Aleksandra Szews
(52) 3826 402
Zastępca Kierownika
Koordynator Biura Informatyki
i Rozwoju Systemów IT

Michał Szałkowski

(52) 3826 444
Kancelaria – Biuro Podawcze
Paulina Jeszka / Anna Szlagowska / Beata Kolasińska

(52) 3826 405
Sekretariat
Marta Sadkowska
(52) 3826 410
Organizacja
Archiwum Zakładowe
Monika Lewandowska(52) 3826 402
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów IT
Krzysztof Wiaterski
Mariusz Frelke
(52) 3826 444
(52) 3826 449Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
 1. Realizacja zadań z zakresu Kancelarii – Biura Podawczego:
 • prowadzenie aktualnego rejestru kart usług w formie papierowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udzielanie podstawowych informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji i obsługa biura podawczego,
 • prowadzenie ogólnego rejestru i zbioru umów w urzędzie,
 • udzielanie informacji o wysokości opłaty skarbowej oraz wysokości opłat i podatków lokalnych,
 • udostępnienie do wglądu elektronicznej wersji Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz Dzienników Urzędowych, 
 • udzielanie informacji o funkcjonujących jednostkach organizacyjnych, i pomocniczych gminy,
 • przyjmowanie skarg i wniosków, wnoszonych również  ustnie przez klientów urzędu.
       2. Realizacja zadań z zakresu prowadzenia spraw kadrowych:
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska, zatrudnieniem, zwalnianiem, udzielaniem urlopów, zwolnień od pracy, awansami, nagradzaniem i karaniem, wydawanie świadectw pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz dokumentacji związanej z oceną okresową,
 • prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym,
 • przygotowywanie i aktualizacja regulaminu pracy i wynagrodzeń,
 • wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
       3. Realizacja zadań z zakresu obsługi sekretariatu:
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej burmistrza,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń burmistrza, pełnomocnictw i upoważnień, skarg i wniosków oraz kontroli, kontroli zewnętrznej w urzędzie, delegacji służbowych i ich wydawanie, zawiadomień, postanowień i obwieszczeń sądowych, 
 • przygotowanie sprawozdań z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym,
 • kontaktowanie klientów z kierownictwem urzędu i kierowanie ich do właściwych komórek,
 • przygotowanie i obsługa spotkań, narad organizowanych przez kierownictwo urzędu,
 • zarządzanie samochodami służbowymi.
       4. Realizacja zadań z zakresu spraw organizacyjnych urzędu:
 • zabezpieczenie materiałowo – techniczne stanowisk pracy w urzędzie,
 • przygotowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej,
 • przygotowywanie i realizacja spotkań i uroczystości organizowanych przez urząd,
 • analiza kosztów funkcjonowania urzędu oraz dbałość o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 • zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa budynków urzędu pod względem p. poż. i bhp oraz nadzór nad bieżącymi i generalnymi remontami,
 • realizacja  zadań z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów i referendów,
 • organizacja spotkań oraz innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla pracowników i emerytów urzędu finansowanych z funduszu socjalnego.
       5. Realizacja zadań z zakresu Biura Informatyki i Rozwoju Systemów IT:
 • wdrażanie nowych systemów i programów informatycznych,
 • planowanie i realizacja inwestycji informatycznych i teleinformatycznych urzędu,
 • zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną urzędu:administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, sprzętem sieciowym oraz bazami danych urzędu,zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych, w tym: zabezpieczenie oraz archiwizowanie baz danych.
       6. Realizacja zadań z zakresu archiwum zakładowego:
 • przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji nie archiwalnej z komórek organizacyjnych urzędu,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
 • prowadzenie dokumentacji archiwum zakładowego.


Wytworzył: Michał Szałkowski (17 września 2008)
Opublikował: Michał Szałkowski (17 września 2008, 14:55:27)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (21 lutego 2019, 13:04:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9173

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij