Wydział Finansowo - Budżetowy


Pracą Wydziału kieruje Skarbnik Gminy

Kierownik Wydziału
Barbara Koniarska
tel. 52 3826-431

Wydział mieści się w pokojach: 8, 9, 14, 15, 19, 20 w budynku przy ul. Plac Zwycięstwa 1
tel.: (52) 3826-427- sprawy podatkowe
(52) 3826-428 - sprawy podatkowe
(52) 3826-429 - sprawy podatkowe
(52) 3826-432 - sprawy podatkowe
(52) 3826-439 - sprawy podatkowe
(52) 3826-433 - kasa

Barbara Cerska
(52) 3826 433
Magdalena Muchowska
(52) 3826 427
Jolanta Szamocka
(52) 3826 428


Izabela Latos-Dufka
(52) 3826 432
Agnieszka Zadrożna
(52) 3826 439
Danuta Podolska
(52) 3826 436
Jolanta Tyburska(52) 3826 416
Katarzyna Wróbel
zast. Renata Foleżyńska
(52) 3826 435
Halina Dyrcz(52) 3826 438
Ewelina Wawrzyniak
(52) 3826 437
Hanna Kaniewska
(52) 3826 439

Do zadań Wydziału Finansowo – Budżetowego należy:
 1. wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem projektu budżetu i realizacja budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawie zmian  w budżecie gminy wraz z materiałami kalkulacyjnymi i objaśniającymi, stała analiza dochodów i wydatków w aspekcie stopnia realizacji budżetu,
 3. prowadzenie księgowości organu w zakresie planowania i wykonania budżetu gminy oraz opracowywanie okresowych, rocznych, jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu, 
 4. prowadzenie księgowości urzędu, w tym rejestru dochodów budżetowych, wydatków i kosztów, w zakresie ustawy o rachunkowości oraz opracowywanie okresowych i rocznych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
 5. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem należności z tytułów określonych w odrębnych przepisach oraz podatków i opłat lokalnych,
 6. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i rozliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
 7. planowanie pozostałych dochodów własnych gminy wraz z ich windykacją,
 8. stała aktualizacja danych mających wpływ na wielkość podatków w zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 9. egzekucja podatków lokalnych w zakresie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w zapłacie podatków, opłat lokalnych i innych należności gminy w granicach posiadanych uprawnień, w zakresie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty podatku lokalnego i umorzeń,
 11. wydawanie postanowień burmistrza w sprawach dotyczących rozłożenia na raty, odroczeń, umorzeń w zakresie podatków stanowiących dochody gminy, a realizowanych przez urząd skarbowy w zakresie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 12. wydawanie zaświadczeń o składnikach majątkowych, o niezaleganiu w opłacie podatków i dochodach z gospodarstw rolnych,
 13. rozliczanie poborców podatkowych,
 14. sporządzanie list płac dla pracowników urzędu i innych wypłat, naliczanie i odprowadzanie pochodnych od płac oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia, 
 15. prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 16. prowadzenie obsługi kasowej urzędu,
 17. terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów,
 18. kontrola planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy,
 19. prowadzenie zadań gminy w zakresie gospodarki finansowej sołectw zgodnie  z ustawą o funduszu sołeckim,
 20. rozliczanie podatku od towarów i usług w zakresie ustawy o podatku od  towarów i usług,
 21. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym,
 22. przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady Miejskiej oraz w zakresie budżetu, podatków oraz procedur i zasad dotyczących gospodarki finansowej gminy,
 23. przeprowadzanie oględzin i  kontroli podatkowych,
 24. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem poręczeń wierzytelności wynikających z zabezpieczeń obligacji,
 25. bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie działania oraz instytucjami zewnętrznymi,
 26. prowadzenie ewidencji majątku gminy i udziałów, w tym prowadzenie ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych nisko cennych urzędu.

Wytworzył: - (12 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (12 stycznia 2006, 20:15:14)

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (3 września 2018, 12:32:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20607

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij