Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Kierownik Wydziału
Jolanta Dombrowska-Chmielek
tel.: (52) 3826-451

Zastępca kierownika wydziału
Joanna Wardyn
tel. 52 3826 451

Inwestycje Justyna Drawska
(52) 3826 452
Planowanie Przestrzenne
Małgorzata Zwierzyńska
Dorota Kłobuchowska

Emilia Zielińska
Karolina Wyszyńska
Jolanta Gackowska
(52) 3826 455

(52) 3826 456
(52) 3826 454
Opłaty Planistyczne i Adiacenckie
Justyna Kraska-Rumińska
(52) 3826 457
Budownictwo
Artur Senski
(52) 3826 453

Burmistrz Koronowa na podstawie Zarządzenia Nr SG/0152-33/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. wprowadził „środę jako dzień bez petenta” na stanowiskach pracy wykonujących zadania:

  • z zakresu opłat planistycznych i adiacenckich,
  • z zakresu decyzji o warunkach zabudowy,
  • z zakresu decyzji o lokalizacji celu publicznego,
  • z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego,
  • z zakresu zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów,
  • z zakresu wypisów i wyrysów z planów miejscowych.

Do zadań Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego (tel.: 52 3826-450) należy:

1)    planowanie inwestycji gminnych, przygotowanie projektu budżetu gminy,
2)    prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych,
3)    prowadzenie sprawozdawczości z realizacji inwestycji gminnych,
4)    prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5)    prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo,
6)    wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
8)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
9)     prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków z terenu miasta i gminy w zakresie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

metryczka


Wytworzył: - (12 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (12 stycznia 2006, 20:52:00)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (1 grudnia 2020, 14:07:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27100